V nákladech na Slavnosti pětilisté růže se ušetřilo, propad nastal v příjmech. Plánovaná ztráta, tedy dotace města, byla v letos o něco vyšší, než se očekávalo. Alespoň to vyplývá ze závěrečného vyúčtování, které přijali radní. Na celkovém rozpočtu Slavností se podílejí město a Městské divadlo. „Náklady byly naplánovány na 3 miliony 501 tisíc a podařilo se je snížit na 3 miliony 490 tisíc korun,“ upřesnil včera ředitel Městského divadla Jan Vozábal. „Ve výnosové části byl rozpočet 2,95 milionu, dosáhlo se ale jenom na 2,68 milionu."

řebytek se objevil nakonec na straně rozpočtu Městského divadla, a to ve výši 43,3 tisíc korun. „Toho jsme dosáhli jednak nepřekročením nákladů, ale i zvýšením příjmů ze vstupného,“ potvrdil Vozábal.

Podle našich informací mělo město v kolonce reklamních příjmů, grantů a sponzorských darů dodat do rozpočtu Slavností pětilisté růže 420 tisíc, podařilo se to pouze částkou 151 tisíc korun. Bez zajímavosti není, že tuto kolonku se podařilo údajně naplnit naposledy před třemi roky.
„Samozřejmě, že radě města se stejně jako mně tento stav nelíbí a už od srpna se mu postupně věnujeme,“ konstatoval Vozábal. Jeho slova potvrdil i starosta Luboš Jedlička: „Chceme dodržet filozofii za stejné peníze lepší kvalitu, nebo stejnou kvalitu za méně peněz,“ upozornil s tím, že jednání o koncepci Slavností se očekávají zhruba v polovině prosince.

Jak už dříve uvedla místostarostka Jitka Zikmundová, nejedná se prvoplánově o výdělečné akce. „Slavnosti plní navíc funkci propagace města,“ vysvětlovala před letošní pětilistou růží Zikmundová.