Sešli se, když panoval dopoledne mráz a poletoval sníh, na židovském hřbitově. Nejprve uklidili, nainstalovali výstavu, pak pietně položili na hroby svíčky (dle křesťanské tradice) nebo kamínky (jak je zvykem u židů). Akci zorganizovala jejich učitelka dějepisu Jana Dvořáková a zajistila, aby si odpoledne mohli hřbitov prohlédnout i jiní zájemci.

Proč tolik snahy v jeden den? Včera byl Mezinárodní den památky obětí holocaustu. „Holocaustu se věnujeme v rámci výuky dějin 20. století," vysvětlovala Jana Dvořáková. „Učivo jsem si zvykla naplánovat tak, abychom probírali norimberské zákony a holocaust koncem ledna. To nám dává možnost propojit návštěvu hřbitova a prezentaci práce studentů v obřadní místnosti s připomenutím Dne uctění památky obětí holocaustu 27. ledna."

Studentky Haidi Mačkalová a Štepánka Manová se i v chladu židovské síně zapotily. Kromě úklidu veškerých prostor vyčistily přednostně oltář: „Musely jsme s ostatními odstraňovat symboly, které tu vytvořili pravděpodobně satanisté. Jejich nápis, který tu nedávno po sobě zanechali, vzýval Satana a Lucifera."

Skupinka tří chlapců – Michal Šoka, Jan Beránek a Ondřej Petrášek – se také nenudila a přiložila ruce k dílu. „Letošní výstava je trochu obměněná, ale navazuje na ty předchozí instalace. Podíleli jsme se na nich již před dvěma lety. Po loňsku byly některé plakáty nebo informativní papírové panely strženy, proto jsme je museli znovu připevnit na zdi," svěřili se.

Nejenom oni retušovali zneuctěný svatý a pietní prostor. Rovněž Daniela Jakešová, Agáta Burláková, Michaela Freiová a další mladí lidé asistovali při výtvarné instalaci transportů židů.
„Zatím jsme dohledali odpovědi na otázky odkud a kam transporty jely, kolik jich bylo, koho převážely, jak převoz probíhal, jak vězně z koncentračních táborů vnímali místní obyvatelé, kdo se snažil vězně zachránit, kdo a jak zajistil důstojný pohřeb těch, kteří zde zemřeli," podrobně popsala učitelka dějepisu. „Zkoumali jsme, kde je možno jejich hroby najít. Na rozdíl od jiných oblastí je například historie velešínských transportů velmi dobře zmapována. Při hledání odpovědí jsme vycházeli z dobového tisku či z odborných článků." Na transporty židů Janu Dvořákovou poprvé upozornila návštěvnice židovského hřbitova: „Vzpomínala, jak sledovala tatínka, který musel nakládat na povoz těla mrtvých vězňů vyhozených z vlaku." Teď už ví ona i její studenti mnohem víc.

Ti, kdo se včera nestačili na hřbitov vypravit, si mohou zapůjčit klíče v infocentru. Výstava v pohřební místnosti potrvá do konce února.

Autor: Pavel Pokorný