Změnit fakt, že dnes děti o krajině, kde žijí, moc nevědí, se rozhodlo vedení Gymnázia Český Krumlov. Spolu s dalšími jedenácti školami se povedlo zahájit práci na projektu Výuka Šumavou. Žáci běhají po Českokrumlovsku a podle letitých fotografií fotí jejich duplikáty. Plody jejich práce se momentálně dají zhlédnout v budově školy a v budoucnu se objeví mimo jiné v plánované publikaci.

 

Nevědomost

„Uvědomili jsme si, že většina dětí toho moc o své krajině neví. Máme takový slogan, že kdo nerozumí krajině, ve které žije, tak k ní nemá žádný vztah. Žáci si tedy v muzeu seženou staré fotky, podle kterých pořídí fotky nové, takzvané dubly. Porovnáním poté dětem dojde, co všechno se v krajině změnilo,“ řekl zástupce ředitele Václav Dolanský, který se v projektu angažuje. „Fotky se přes sebe prolínají v počítači, kde ještě víc vystoupí nejrůznější změny.“
Práce na projektu začaly na jaře loňského roku. Zpracovat se podařilo Hořicko, Vyšebrodsko a Český Krumlov.

„Poznáváme nová místa, kam bychom se jinak nedostali. Občas zažíváme překvapivé situace,“ shodují se účastníci projektu Lucie Kúnová, Eva Sárová a Jan Wimmer. „Jednou jsme hledali původní pozici fotografa v areálu sanatoria v Hrudkově u Vyššího Brodu. Na původní fotografii z padesátých let byla budova a v popředí trávník se třemi kameny. Lámali jsme si hlavy, kde to místo je. Když jsme už hledání chtěli vzdát, ozval se nejmladší člen výpravy Standa. Všiml si malého proutku v rohu fotografie zrovna ve chvíli, kdy jsme stáli pod ohromnou vrbou. Proutek poněkud povyrostl,“ popsali jeden ze svých zážitků.

Focením však práce nekončí. Žáci poté hledají v archivech či knihách historii foceného místa nebo objektu.

„Máme nafoceno pár desítek fotodvojic, které jsme opatřili textem. Podobné činnosti se chceme věnovat dál, takže jsme to vzali jako takový start. Zatím v projektu figurují pouze děti, které se přihlásily, ale pokud to nabere charakter průřezového tématu, tak se budou muset zúčastnit celé třídy,“ dodal Dolanský.

Fotografie je také možno si prohlédnout na internetových stránkách www.vyukasumavy.cz