„Jak vyjedeme do pole, zaprší," konstatoval včera předseda Zemědělského družstva 
v Mojném Radek Mráček. „Sklizeň proto pokračuje pomalu. V minulých dnech jsme se zaměřili nejprve na polehlé porosty, dosud stojící obilí jsme si nechali na později." Navzdory tomu mají mojenští zemědělci sklizenou většinu letošní úrody, zbývá jim ještě dostat z pole pšenici na 30 hektarech a oves.

Na to, jaké panuje počasí, si obstojně vede také soukromý zemědělec Martin Vilhum 
z Plešovic. „Řepku, ječmen 
a pšenici máme sklizené díky tomu, že se nám prudké lijáky v okolí vyhnuly. Začali jsme sklízet žito, místy je polehlé. Místy nám lehla i pšenice
a k tomu je třeba připočíst škody od divokých prasat, která udělala ty největší ležáky. Prasata lezou i do ovsa, kam se přestěhovala z řepky," povzdechl si.

Nepříznivé počasí snižuje výnosy a i kvalitu úrody, která by navzdory počátečnímu suchu byla výborná.

Dobré výnosy mají zemědělci v Mojném, u sklizených plodin si je pochvalují 
i Vilhumovi. „Letos máme nejvyšší výnosy, jaké kdy pamatujeme," potvrdil Martin Vilhum. „U pšenic jsme na nejhorším poli měli výnos lehce přes pět tun z hektaru, naopak na nejlepším místě 7,7 tuny z hektaru – to jsme nikdy předtím neměli." 
Vilhumovi letos u pšenice dosáhli průměrného výnosu 7,5 tuny, u ječmene 6,5 tuny 
z hektaru. 

„Jak se u nás zpočátku zdálo, že je vegetace ve vývoji dva týdny dopředu, tak sklizeň je v současnosti čtrnáct dní pozadu kvůli počasí," řekl včera předseda Zemědělského družstva Brloh Václav Jungwirth. „Teď zrovna prší a prší tu prakticky každý den, jenom v neděli jsme chvíli sklízeli. Jindy už jsme touto dobou i mívali po žních." Brložským, kde jsou v jejich vyšší nadmořské výšce srážky častější, začíná déšť dělat starosti. Sklidit jim zbývá 60 až 70 procent obilí a 40 procent řepky. „Obilí kvůli větru, přívalovým dešťům a kroupám polehlo a začíná prorůstat. To snižuje nejenom kvalitu výnosů, ale i jejich výši. Újezdnost v polích je špatná, některá vlhká místa musíme při sklizni vynechávat. Sklizeň slámy prakticky neexistuje. Tu nám nezbývá, než zaorat. Té ale není škoda, horší je, že potřebujeme včas uvolnit plochy pro setí řepky."

Také na Brložsku jsou výnosy sklizených plodin nadprůměrné, to ale zase změdělcům sráží výkupní ceny. „Cena obilí v současnosti klesla na úroveň cen před pěti lety," přitakal Václav Jungwirth.

Nevesele je na tom se sklizní rodinná farma Jana Šedivého ze Smrhova. „Máme požatou řepku, nic víc. V sobotu tu padaly kroupy a už zase prší. Jsem z toho dost rozladěný, 55 hektarů pšenice, ječmene a triticale nám stojí na polích," netěší Jana Šedivého.