Zvukové knihy, které Městská knihovna v Českém Krumlově pořídila na podzim minulého roku, slaví mezi handicapovanými uživateli úspěchy. Zájem je o ně nepřetržitý. Počáteční fond se tedy neustále rozšiřuje.

„Lidé si CD hodně půjčují. Mezi handicapovanými je vážně zájem. Dost jim sem pro ty nosiče chodí rodinní příslušníci,“ řekla zaměstnankyně knihovny Hana Dušková.

Původně měla knihovna k dispozici 90 titulů, k dnešnímu dni jich je již 170. „Titulů je stále málo. Průběžně se ale doplňují,“ uvedla zaměstnankyně knihovny Romana Linhartová.

Podle ředitelky knihovny Karly Votřelové jsou zájemci například i z Kaplice nebo Horní Plané. Zájem mají také lidé bez handicapu. Nosič si mohou půjčit ale pouze na doporučení lékaře.

„Potřebujeme od očního lékaře doklad, že ti lidé mají nějaký problém. Těch CD je totiž narozdíl od knih málo. Problémy jsou také s autorskými právy,“ řekla Votřelová.

„Kdo není handicapovaný, tak by měl čekat devět měsíců od nákupu kvůli ochrannému autorskému právu,“ upřesnila Linhartová.

Někteří lidé to ale vnímají za diskriminaci „zdravých“, jak popsala Votřelová.

„Měla jsem tu paní, která mi dost nevybíravým způsobem řekla, že je to jasná diskriminace zdravých lidí. Dokonce si stěžovala, že zvukové knihy nepůjčujeme dětem, protože by jistě raději poslouchaly, než četly,“ řekla Votřelová. „Osobně si myslím, že by měly děti hlavně čísti,“ dodala.