Ta první týdny po svém zvolení v roce 2006 a počátku roku 2007 působila na druhém postu místostarostky. Poté odešla na ministerstvo školství jako nová ministryně. Z čela této instituce ale byla odvolána po několika měsících. Celé volební období ale působí v Českém Krumlově jako zastupitelka.

Za velký úspěch považuje vítězství v takzvaném boji o ostrůvek za Lazebnickým mostem. Ten padl za oběť protipovodňovým pracem a to vyvolalo v Českém Krumlově velice vášnivé debaty jak oficiální, tak neoficiální. Situace vedla i ke vzniku petice.

Za občany, kteří podepsali petici proti likvidaci ostrůvku, vystoupil před zastupiteli na jaře i Jiří Bloch, další z kandidátů Zelených.

„Nejsem tady sám za sebe, ale mám s sebou podpisy osmi set lidí, kteří mají podobný názor jako já. Lidí, kteří pohled z Lazebnického mostu vnímají i jako naše světové dědictví,“ uvedl tehdy a předal k dispozici i fotografie nebo kresby různého využití ostrůvku lidmi z Českého Krumlova v průběhu minulých desetiletí.

Dlužno také dodat, že petice za ostrov nebyla zdaleka jen akcí Zelených, ale i některých nezávislých.

Radnice ovšem na jaře kontrovala starou peticí z období po povodních roku 2002, kde občané požadovali vytěžení a uvedení této části řeky Vltavy do původního stavu. Na fotodokumentaci u této staré petice byly zaškrtány k požadovanému vytěžení jak některá místa na náplavkách, tak i ostrov.

Petici ovšem zčásti podepsali stejní lidé, jako tu, která nyní ostrov bránila. Někteří se k tomu letos vyjádřili slovy: Nepamatuji se. Jiní pak uváděli, že vytěžení ostrova v roce 2002 nepožadovali. Pouze jeho úpravy.

Posledním výsledkem protestní akce a jednání z letošního roku ale je, že ostrov bude vybagrován, ale znovu postaven a to za přispění sponzora.

Nebýt krize, stojí na autobusovém nádraží velká obluda

Vzpomenete si na své předvolební sliby? Co se z nich už podařilo splnit a co ne?
Vždycky říkám novinářům: Tohle není fér nás takhle zkoušet. Jde vám o to ukázat, že jsou politici hloupí, nebo ukázat, co už se jim povedlo? Já bych tuto otázku řešila tak, že bych dala politikovi sliby přečíst a pak – řekněte mi, co se vám podařilo a co ne.

Mým cílem není jen vás vyzkoušet, ale připomenout, že máte ještě nebo už jen rok na jejich splnění. Takto se vás může zeptat jakýkoliv volič či čtenář. Otázka je pro všechny politiky v Českém Krumlově stejná.
Zelení jednotně mají cíle, které se týkají ochrany životního prostředí, participace veřejnosti na rozhodování, školství, podpory sociální oblasti. To platí i pro Český Krumlov. Tento program už byl pro Krumlov konkrétnější, týkal se například toho, že jsme byli a jsme proti stavbě dalších marketů.

Pouze v případě objektu bývalého ZZN na Plešivci jsme chtěli přestavbu na nákupní středisko. Byli jsme pro to, aby se uchránily zelené plochy, vylepšila různá neudržovaná zákoutí. Dokladem toho byla například naše bitva o ostrůvek za Lazebnickým mostem. Jsme pro to, aby se zeleň nekácela a nerušila.

Ostrůvek se podařilo prosadit, ale co dál?
Chtěli jsme, aby se zveřejňovaly informace o jednání zastupitelstva, několikrát jsem tam i vystoupila s tím, aby byly tyto body k nahlédnutí ještě před jednáním na internetu. Marně. Podařilo se nám alespoň prosadit, aby materiály měli občané k nahlédnutí na stolku v jednacím sále přímo při jednání zastupitelstva.

Pokud vím, zasazovala jste se o hlubinné vrty ve městě. Tento projekt ale, zdá se, usnul?
Navrhovala jsem vypracovat energetický audit Českého Krumlova. Město ale nemá možnost ovlivnit energetické sítě, protože je prodalo a to jsem nevěděla, než jsem nastoupila do funkce. Bohužel si neumím představit, jak bychom v tomto případě mohli zásadně ovlivnit zásobování teplem a elektřinou.

Proto jsem se chopila tématu vrtů. Díky nim se totiž objevila možnost nezávislého zásobování energiemi pro Český Krumlov. To zatím skončilo na vhodném pozemku. Nepodařila se dotáhnout do konce ani smlouva s firmou, která vrty připravuje.

Chtěla jste také prosadit znovuobnovení postu architekta města…
Podpora ostatních politických stran a subjektů je v tomto ohledu nulová, nebo po zkušenostech s tímto postem se mi to u nich nepodařilo prosadit. Pracovali jsme na tom, slib jsme splnili, ale nepodařilo se najít podporu hlavně u ODS A ČSSD.

Po architektovi města jste volala v souvislosti s novým autobusovým nádražím.
Nebýt toho, že je krize, tak tam máme dneska možná už postavenou nějakou velkou obludu.

V propagačních předvolebních materiálech máte uvedeno například: Budeme se zasazovat o vznik alternativní mateřské a základní školy. V Českém Krumlově by také měla být založena vyšší odborná škola, výhledově také škola vysoká. To zatím není…
Podpora škol je ve městě myslím dostatečná včetně prostředků na opravy škol. Ale nemáme tady vysokou školu. To, co tady je (Cevro institut), je málo. Co se alternativní školy týče, nepodařilo se mi najít nikoho, kdo by tady do tohoto projektu chtěl jít. Jeden projekt tady byl, ale záhy zkrachoval.

Navrhovali jste také pořádání trhů v centru města, kde by své produkty mohli nabízet zemědělci a zahrádkáři z okolí a také využívání biopotravin a produktů českých zemědělců v místních školách a školkách…

Ohledně toho, jak má vypadat stravování ve školách jsem vedla mnoho jednání na ministerstvu školství, v tom také pokračoval můj nástupce Ondřej Liška. Mluvila jsem i tady s některými řediteli škol, oni se o to snaží, debata probíhá. Co se týče trhů, není šance něco takového tady prosadit.

Volali jste také po tom, aby byly v městském zpravodaji zveřejňovány informace o monitoringu životního prostředí v Českém Krumlově.
Asi jsem opravdu vyvinula málo úsilí, abych je do Zpravodaje dávala.

Komu se nelení…

Na jednáních zastupitelů patří Dana Kuchtová standardně k nejvíce diskutujícím a velmi často s názory oponujícími většině zastupitelů či hlavnímu proudu vedení města. To se o mnoha jiných nedá říci, protože existují i tací zastupitelé, kteří se za celé tři roky k diskuzi přihlásili třeba jen jednou či dvakrát.

Několikrát jsem byl svědkem toho, jak opravdu požadovala k některým akcím veřejnou debatu. Tento přístup se městu podařil v případě příprav regenerace jednotlivých sídlišť. V případě autobusového nádraží už oficiální veřejná debata nenastala.

Stejně tak i politici nevyslyšeli názory přítomných lidí při prodeji pozemků mezi sídlištěm Mír a obchodní zónou. Lidé požadovali spíše volné zelené plochy, prostory pro bytovou výstavbu, parkoviště… , ale nikoliv nový market. Zastupitelé ovšem chvíli na to odhlasovali prodej pozemků za účelem výstavby nového nákupního komplexu.

Celou koalici radních v Českém Krumlově před necelými třemi lety narušily dva odchody. Odchod Dany Kuchtové na ministerstvo a radního Milana Marko, který odstoupil z rady. Jak oba dva vnímají tyto kroky dnes? K tomu se Kuchtová i Marko vyjádří v dalším dílu našeho seriálu.