Kinu už je pětatřicet let. Současnému nájemci vyprší smlouva za dva roky. Tento čas chce vedení města využít pro přípravu přestavby objektu, hledání peněz na investici a především ujasnění si toho, co všechno by měli do budoucna v tomto objektu lidé najít. „Kino už funguje třicet pět let a nejpozději do pěti let by jej tak jako tak musela potkat nějaká velká rekonstrukce,“ řekl Deníku provozovatel Kina J&K Český Krumlov Jan Jiřička.

eálnost budoucího využití nyní posuzují čtyři na sobě nezávislé architektonické kanceláře. „Zadali jsme vypracování takzvané objemovou studie. Není to projekt, je zjištění a vizualizace toho, co vše tam lze a nelze dát a spojit,“ uvedl starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Podle kritérií, které město architektům zadalo, by se do nového multifunkčního objektu měla umístit kromě kina i knihovna s čítárnou, popřípadě knihovní kavárnou, samostatný doplňkový restaurační provoz, víceúčelový konferenční sál využitelný i pro kino, menší kinosál do sto padesáti míst, parkování pro návštěvníky i přilehlé okolí a zastávky autobusů především pro městskou hromadnou dopravu.

Podle vedení města je nutné vědět, s čím se může a nemůže do budoucna počítat. „Zatím není jasno, zdali by se do objektu vešla celá Městská knihovna, nebo jen její pobočka,“ míní starosta.

Kulturní komise Českého Krumlova, jíž je Jiřička členem, po svém zasedání a prohlídce kina předběžně nevidí v budoucím objektu jako příliš reálné především umístění knihovny. „Ta má poměrně vysoké nároky na prostor,“ dodává Jiřička.

Architekti by měli své studie předat městu do pátého června.