Region čekají dnes a o víkendu dvoje volby, senátní a komunální. V případě, že by jeden z kandidátů do senátu nezískal nadpoloviční počet odevzdaných hlasů, je připraveno na příští víkend druhé kolo senátních voleb.

„Jen v Českém Krumlově jsme připravili k distribuci 11 tisíc hlasovacích lístků,“ uvedla ve čtvrtek Blanka Fenigbauerová z odboru vnitřních věcí českokrumlovského Městského úřadu.

Distributor společně s nimi dostal k dispozici seznam voličů, ulic i čísel popisných, kde voliči bydlí. Pokud se i přesto k voličům hlasovací lístek z jakéhokoliv důvodu nedostane, pak ani v tu chvíli není vše ztraceno.

O hlasovací lístky voliči mohou požádat přímo ve volebních místnostech nebo ještě dnes na příslušném obecním či městském úřadě.

Důležitou informací je i to, že hlasovací lístky pro komunální volby jsou vytištěny na jednom archu papíru, čili – nestříhat, v žádném případě.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden počet volených zastupitelů v jednotlivých obcích. To je důležitá informace, protože volič buď může zaškrtnout celou volební stranu křížkem v horní části kandidátní listiny u názvu volební strany, nebo zakřížkovat jednotlivce.

Například v Českém Krumlově bude v novém zastupitelstvu zasedat 23 lidí a maximálně může tedy volič zaškrtnout právě tento počet třeba i napříč politickým spektrem. Nebo označí volební stranu plus jednotlivce, které upřednostňuje. Jakýkoliv křížek navíc dělá odevzdaný hlas neplatným.

Tento počet je u každé obce i města různý a je na něj potřeba brát zřetel. Ale i ve chvíli, kdy volič ještě před volbou dejme tomu doma zjistí, že se přepočítal, může si opět u patřičné volební komise zažádat o nové lístky a za plentou opět znovu zaškrtávat.

Společně s hlasovacími lístky dostává každý volič i potřebné pokyny.

V komunálních volbách je možné volit pouze ve svém okrsku, což platí i pro voliče, kteří jsou v současné době v českokrumlovské nemocnici.

Co se senátních voleb týče, pacienti ležící v nemocnici už před osmým říjnem budou moci volit také. „S nemocnicí máme dohodu, že připraví seznam pacientů, kteří chtějí volit. Okrsková volební komise k tomu určená pak přijde na místo, kde pacient leží a ten může odvolit,“ doplnil Antonín Čupera, vedoucí odboru vnitřních věcí v Českém Krumlově.

Pokud zdravotní stav některým voličům nedovolí dostavit se osobně do volební místnosti, mohou telefonicky požádat na obci či městském úřadě, aby se členové okrskové volební komise dostavili s přenosnou schránkou k nim domů.

V sobotu ve 14 hodin se volební místnosti uzavírají, sečtené výsledky se dají očekávat teoreticky kolem osmnácté hodiny.

To ale bude záležet na konkrétních místech a počtu přepočítávaných hlasů.

Můžete volit, i když objevíte prošlý občanský průkaz

Pokud někdo v den voleb zjistí, že má prošlý občanský průkaz, nebo že ho dokonce někde ztratil, může si nechat vystavit na Městském úřadě Český Krumlov nový. Platí to pro celý region.

Jestliže má dotyčný prošlou platnost, může si nechat udělat občanský průkaz na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo odcizení, dostane občanský průkaz pouze na dobu jednoho měsíce.

Pro nový občanský průkaz si zájemci mohou na městský úřad dojít dnes až do 22 a zítra do 14 hodin. S sebou si musí vzít vyplněnou žádost a dvě fotografie. Vystavení náhradní občanky proběhne okamžitě. Oprávnění k volení se dá prokázat také platným pasem.

Je možné volit také mimo své trvalé bydliště?

Taková možnost v komunálních volbách není. „Volič musí být přítomen v obci, kde má trvalý pobyt,“ řekla vedoucí kaplického odboru vnitřních věcí a školství Soňa Šindelářová. V senátních volbách lze volit na voličský průkaz.

Jsem v práci. Je nějaká možnost, jak odvolit?

Volby jsou časově uzpůsobené tomu, aby je mohli zvládat i lidé, kteří mají delší pracovní dobu. Jestliže se ale i tak k volbám nemají kvůli práci možnost dostat, musejí se domluvit se svým zaměstnavatelem.

„Pokud je člověk v práci, musí si to nějak zařídit. Zaměstnavatel musí ze zákona uvolnit jen členy volebních komisí,“ vysvětlila vedoucí kaplického odboru vnitřních věcí a školství Soňa Šindelářová.

Kdo může využít přenosnou urnu

Přenosnou urnu využívají hlavně nemocní občané, pro které je problém se do volební místnosti dostat. Volební komise k nim dojde po předchozí žádosti. „Požadavky už máme v několik okrscích. Je to naprosto běžná věc,“ řekla vedoucí kaplického odboru vnitřních věcí a školství Soňa Šindelářová.

Přenosná urna v případě zájmu zavítá i do samot či osad, kde mají lidé problémy s dopravou. „I v osadách je ale zřízený samostatný okrsek. Pokud mají ale lidé problémy, urnu k nim pošleme,“ ujistila Soňa Šindelářová.

Zdeněk Zajíček, Václav Votruba