Natáčení kantorů při vyučování nebo různých vylomenin o přestávkách. Mobilní telefony začínají být ve školách stále žhavějším problémem. Učitelé se brání školním řádem, který většinou používání mobilů během výuky zakazuje.

„Mobily musejí být při hodinách vypnuty. Pokud se stane, že žák nedodrží pravidla hry a mobil mu během výuky zazvoní, tak mu ho učitel sebere a odnese do ředitelny. Rodiče si pro pak pro telefon musí přijít,“ řekl ředitel Základní školy T. G. Masaryka Český Krumlov Vlastimil Hlásek. Dodal, že od doby zavedení jasných pravidel ve škole problémy nejsou. „Nic tady děti nenahrávají, ani nedělají jiné vylomeniny. Naštěstí to funguje.“

Podobně je zařízená například Základní škola Linecká Český Krumlov. „Ve vyučování jsou mobily zakázány používat. Kdyby o ně měly děti strach, tak si je mohou nechat ve školním trezoru,“ řekl ředitel ZŠ Linecká Karel Dvořák. I zde platí pravidlo, že si pro zabavený telefon musí dojít rodič.

A co dál?

Některé školy ale mají se zabavováním telefonu problém.

„Musíme si postup v případě zabavení telefonu více vykomunikovat s rodiči. Projednáme to se zástupci rodičů až bude ustanovená nová školská rada.

Mobil je nešvar, který ruší. Je nutné si jasně říct a ustanovit si sankce,“ řekl ředitel hornoplánské základní školy Jiří Šíma. Škola již jednu nepříjemnou zkušenost se zabavením má. „Paní učitelka mobil dítěti sebrala a vrátila ho až druhý den, což nebylo dobře. Rodiče se proti tomu samozřejmě ohradili.“

Šíma také může srovnávat, jak se s podobnými problémy perou v sousedním Německu, kde na gymnáziu studuje jeho dcera. „Studenti tam mají zakázáno používat mobil v celé škole. I o přestávkách. Když chtějí volat, tak musejí tajně na záchod,“ vylíčil Šíma.

Na Českokrumlovsku ještě ale problém s nevhodným používáním mobilním telefonů při vyučování není nikterak velký.

„Občas něco natáčíme o přestávce, ale nic extra,“ shodly se děti na ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov.

„Kluci si občas točí, jak se perou,“ dodala žákyně sedmé třídy Martina Schwarzová.

„Mně se ještě třeba nestalo, že by mě někdo natáčel, což by se mi nelíbilo,“ řekla například Hana Píšová z Mirkovic.

Mobily nemusí ještě trápit učitelky v mateřských školách. Sem tam si dítě přinese mobil jako hračku, ale nekonečně vyzvání se mateřinkami zatím nešíří.
„Ten problém tu vážně není. Děti si mobil nenosí,“ potvrdila ředitelka Mateřské školy Přísečná Jana Urbanová.