Ty o tisíce svazků musejí také pečovat, pomáhat lidem při nelehkém rozhodování, kterou z knih si vybrat ke čtení, ale rovněž organizují doprovodné akce pro čtenáře. V neposlední řadě pak zvládají evidování všech příjmů a výdajů či inventarizaci majetku. V knihovně se tedy rozhodně nemají čas nudit ani v době, když právě není otevřeno pro čtenáře.

7.30: Knihovnice se scházejí ve společném zázemí, aby zhodnotily, co přinesly dny minulé a co je čeká v těch příštích. Pokud některá z nich musí v dohledné době například k lékaři, je právě teď ten pravý čas oznámit plánovanou abscenci vedoucí knihovny Jiřině Kostkové.

7.40: Porada končí a začíná každodenní maraton plný povinností. Jana Urazilová z oddělení pro dospělé začíná do komínků vršit knihy, které čtenáři uplynulý den vrátili. Jsou jich desítky. „Zvlášť musím dát beletrii a zvlášť naučnou literaturu. Knihy pak řadím ještě podle abecedy a roznesu je do regálů,“ popisuje Jana Urazilová.
Kam která kniha patří, už ví zpaměti. Problémy nastávají jen ve chvíli, kdy se obměňuje knižní fond, a knihy tedy svá původní místa v regálech přenechávají literárním novinkám. Anebo pokud se přičiní sami čtenáři. Při výběru knih totiž některou vytáhnou z regálu, ovšem pak už ji nevrátí na stejné místo.

7.55: Knihy, jež čtenáři vrátili poškozené, je třeba opravit, knihovnice také často vyměňují jejich obaly. „Takových svazků je po každém půjčování poměrně hodně. Některé z nich z fondu vyřazujeme úplně, to hlavně ty takzvaně očtené, případně polité nebo mastné. Ale s kvalitními knihami se loučíme nerady,“ podotýká Jana Urazilová, jež potvrzuje, že obal na knihách má svůj smysl.
„Často je totiž zapatlaný nebo různě poškozený, takže knihy rozhodně chrání. Některým čtenářům ale zřejmě vadí. Už jsme totiž vypozorovaly, že si knihu doma z obalu vyndají a pak ji do něj zase zabalí. Poznáme to podle poškození obalu,“ říká se smíchem Jana Urazilová, podle níž teď mají Kapličané největší zájem o tzv. odpočinkové knihy, ale také o válečnou literaturu.
Tradiční stálicí na předních místech žebříčku nejpůjčovanějších titulů jsou pak časopisy všeho druhu.

8.05: Vedoucí knihovny Jiřina Kostková vrší na stůl ve své kanceláři nové přírůstky do knižního fondu. Ty musí zaevidovat do elektronického katalogu v počítači a zároveň každé knize vytisknout na papír katalogizační lístek. „Technice pořád tak úplně nevěříme. Když například nejde elektřina nebo vypoví službu příslušný program v počítači, je papírový katalog k nezaplacení,“ vysvětluje Jiřina Kostková. Nových knih kaplické knihovnice pořídily jen od začátku letošního roku na dvě stě. Mezi těmi, které leží Jiřině Kostkové na stole, je například životopisná novinka fotbalisty Tomáše Řepky s příznačným názvem Rebel. „Knihy si z katalogů dealerů vybírají samy knihovnice. Je to nejlepší, protože zastávám názor, že už když bere knihu do ruky, musí si správná knihovnice umět představit, komu ji půjčí,“ říká Jiřina Kostková. „Seznam požadavků vždy musím trochu proškrtat, abychom vyšli s penězi, ale město je ke knihovně štědré,“ ocenila.

8.15: Eva Jáklová v dětském oddělení knihovny vytiskla upomínky několika hříšníkům, kteří zapomněli vrátit knihy včas. „Hodně dětí už ale využívá možnosti prodloužit si výpůjční dobu prostřednictvím internetu,“ říká knihovnice, zatímco prochází nové zprávy v elektronické poště. V jedné z nich jí křemežská spisovatelka Miluše Vítečková potvrzuje účast na besedě pro žáky prvních tříd kaplických škol, která se uskuteční posledního března. „Besedu pořádáme v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Děti se mohou těšit i na soutěž Doplňte jména známých spisovatelů, která bude probíhat celý měsíc,“ prozradila Eva Jáklová. Malí i dospělí čtenáři se od 14. do 18. března mohou do knihovny na rok přihlásit zdarma, již zaregistrovaným čtenářům budou v těchto dnech odpuštěny poplatky za upomínky a všichni mohou využít půlhodinu surfování na internetu zdarma.

8.23: Eva Jáklová si v kalendáři kroužkuje datum 4. dubna. Právě v tento den se do dětského oddělení kaplické knihovny přemístí putovní výstava nazvaná Potulná pohádková země, při níž budou moci děti i dospělí až do 22. dubna obdivovat strašidla známé výtvarnice Vítězslavy Klimtové. „Podobné akce pomáhají přilákat do knihovny další malé čtenáře. V dnešní době, kdy děti prosedí celé hodiny u počítačů a moc nečtou, je to zvláště potřeba,“ podotýká Eva Jáklová, jež však zároveň oceňuje, že někteří rodiče s dětmi do knihovny přicházejí už v předškolním věku.