Podle něj případné neoprávněné užívání titulu Ing. v případě pana Dalibora Uhlíře nemůže rušit platnost smluv, které za město podepsal, respektive nemohlo způsobit neplatnost takovýchto smluv. „Podstatné je, zda byla smlouva za město podepsána osobou, která je k tomu oprávněna,“ tlumočila vyjádření právního úseku z kanceláře tajemníka mluvčí města Petra Nestávalová. „Takovou osobou je samozřejmě pan starosta a v době jeho nepřítomnosti pan místostarosta.“

V této budově na adrese Reální 172/2 v Moravské Ostravě sídlila, dnes již v Česku nefungující, Newport International University, s. r. o.
Co vlastně studoval Dalibor Uhlíř? Akreditovaná vysoká škola to nebyla a není

Rozhodující je, zda smlouvu podepsal ten, kdo zastává funkci starosty nebo místostarosty. „Tedy osoby, která byla platně, zákonným postupem upraveným v zákoně o obcích, zvolena do této funkce. Přitom taková osoba je identifikována více znaky, jako je datum narození, bydliště atd., a ne jen použitým akademickým nebo jiným titulem,“ vysvětlila mluvčí.

Kdo může používat titul Ing.? Podle zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách to mohou být výhradně absolventi magisterského studijního programu, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Titul inženýr (ve zkratce Ing.) získávají absolventi v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství. Seznam vysokých škol, které udělují titul Ing., najdete ZDE

Diplom o udělení akademického titulu Ing.Diplom o udělení akademického titulu Ing.Zdroj: ČVÚT v Praze

Dalibor Uhlíř absolvoval Newport International University, s.r.o. (NIU), na které získal MBA (Master of business administration) a která není a nikdy nebyla českou soukromou vysokou školou. Je oprávněn používat titul MBA za jménem, nikoli Ing. před jménem.

Závěr je tedy takový, že smlouva podepsaná osobou, která je ve funkci místostarosty, je platná (pokud se neberou v úvahu jiné skutečnosti způsobující neplatnost smlouvy), bez ohledu na to, zda je u jejího podpisu uveden titul Ing. oprávněně, nebo neoprávněně.

1. místostarosta Českého Krumlov. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Místostarosta Krumlova používá titul, který nemá. Potvrdilo to ministerstvo