Hájí se tím, že mu úřady titul Ing. zapsaly jak do evidence obyvatel, tak do občanského průkazu. „Já jsem mohl celých dvacet let používat titul MBA, který je možná prestižnější než titul inženýr,“ řekl pro Události Jižní Čechy.

1. místostarosta Českého Krumlov Dalibor Uhlíř. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Dalibor Uhlíř na inženýrovi trvá a hodlá podat žalobu. Přiznal ale, že má MBA

Pokud jste ale chtěli zapsat titul do občanského průkazu (dnes už se tam žádné tituly nezapisují), přinesli jste na úřad doklad, aniž bylo třeba ho nechat úředně ověřit, a bylo to. „Nikdo to nepřezkoumával, protože tím v životě nezískáte žádná privilegia. Zapisovalo se to vždy pouze na žádost, nebylo to povinné, a donesli jste papír ze školy a úředníci to do průkazu zanesli. Je na svědomí a vůli každého člověka, co si nechá do občanky zapsat,“ popsal jeden z lidí pracujících ve státní státní správě, jež úředník oslovil, jak to chodilo v době, kdy ještě tituly v občanském průkazu byly. „Pokud doklad působil věrohodně, titul zapsali,“ poznamenal úředník.

Více k tématu najdete ZDE.

Titul zapsaný v občanském průkazu navíc nedosvědčuje, jaké má kdo vzdělání. „Jako doklad o studiu slouží vždy jenom a výhradně diplom, občanský průkaz to v žádném případě není, to ani není technicky možné,“ upozornil státní úředník.

Diplom o udělení akademického titulu Ing.Diplom o udělení akademického titulu Ing.Zdroj: ČVÚT v Praze

Doklady předložené k udělení titulu navíc nejsou archivovány, jelikož se nepořizovaly kopie. Navíc jde v případě Dalibora Uhlíře o záležitost starou čtvrt století. „Nějakým dokladem se patrně prokázal, jinak by mu to do občanského průkazu nezapsali, ale jakým, to už dnes nikdo nezjistí. Nicméně úředníci na evidenci obyvatel nejsou detektivové a nemají v pracovní náplni zkoumat, co jim kdo předloží,“ doplnil další.

Už dva roky, od 2. srpna 2021, se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují. Důvodů, proč by neměly být tituly v čitelné části občanek uváděny, Ministerstvo vnitra odůvodnilo i tím, že je na vině především jejich nepřehlednost, zvláště pokud se jedná o ty vydané na zahraničních školách. Některé zahraniční tituly se navíc neuznávají, protože nemají v Česku rovnocenný ekvivalent, u méně známých titulů si zase jejich držitelé stěžovali, že byly chybně zapsány.

1. místostarosta Českého Krumlov. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Místostarosta Krumlova používá titul, který nemá. Potvrdilo to ministerstvo

Jak to bylo podle zákona? Zákon o občanských průkazech (č. 328/1999 Sb.) stanovil, ve 2. odstavci § 7, že žádal-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, byl povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, byl povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Oním dokladem ale mělo být, jak upřesňuje poznámka č. 10, pouze a jenom osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice vydané Ministerstvem školstvím nebo veřejnou vysokou školou.

Dalibor Uhlíř podle svých slov vysokou školu vystudoval během několika let (mezi vysoké školy ale Newport University Česko nepočítá, jelikož nikdy neměla žádnou státem uznanou akreditaci a nelze ji tak za vysokou školu vůbec považovat) a k oprávnění užívat titul Ing. ho podle něj opravňuje právě nostrifikační protokol vydaný Newport University, v němž je slovně psáno, že je inženýr v oblasti ekonomiky a managementu. 

Listiny prokazující studium na Newport University, včetně nostrifikačního protokolu, které Dalibor Uhlíř poslal na Ministerstvo školství.Listiny prokazující studium na Newport University, včetně nostrifikačního protokolu, které Dalibor Uhlíř poslal na Ministerstvo školství.Zdroj: Dalibor Uhlíř