Podle tiskové zprávy ministerstva dopravy budou v první polovině roku na trase D4 postupně připraveny všechny vozovky. Kromě podkladních vrstev ze štěrku a kamení mají být položeny asfaltové vrstvy. Finální vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, májí být ale položené až v závěrečné fázi, aby nedošlo k jejich zatížení nebo poškození stavební technikou.

Zatímco v loňském roce vyrostla většina ze 40 mostních konstrukcí na trase do fáze hrubé stavby, letos na nich budou pokračovat další práce: například pokládka izolací, budou se klást jednotlivé vrstvy vozovky nebo dodělávat zábradlí. Podzimní měsíce mají patřit desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice.

„Naše strojní i lidské nasazení na tomto projektu je extrémní. Řidiči, kteří stavbu míjí, vidí, jak jim nový úsek D4 roste přímo před očima. Práce postupují dle plánu tak, aby jej řidiči mohli začít využívat na konci tohoto roku,“ uvedl Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS.

Zdroj: Hana Růžičková

Informace o dálnici D4
Dálnice D4 má za úkol spojit Středočeský kraj s západní částí Jihočeského kraje. Po svém úplném dokončení bude tato dálnice měřit celkem 84km. V současné době je k využití trasa o délce 47 km, 38 km z toho činí dálnice a 9 km čtyřpruhová silnice I/4 na úseku Praha/Zbraslav do Jíloviště.

Dálnice D4 kopíruje zhruba trasu Zlaté stezky, která byla v dávných dobách velmi významnou obchodní cestou. Trasa vede územím Středočeské pahorkatiny a bezpečnost této cesty měly střežit zdejší hrady a tvrze.

Dostavba D4 mezi Příbramí a Pískem je největší liniovou stavbou v České republice, která využívá technologii BIM. Díky BIM má dálnice D4 digitální dvojče, které obsahuje veškeré informace o jednotlivých součástech dálnice a klíčovou dokumentaci, jako jsou kolaudační rozhodnutí a manuály. Technologie BIM se podílí i na plynulém přechodu mezi fází výstavby a provozu a zajistí vysoce kvalitní údržbu dálnice D4 po celou dobu 25 let trvání koncese.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo dopravy ČR, PPP projekt realizuje sdružení Via Salis. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Všechny stavební práce provádějí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS pod vedením její společnosti DIVia stavební.