Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo v úterý 10. prosince do provozu jedenáctikilometrový úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice je náhradou za stávající silnici I/3, která již nevyhovuje současným dopravním intenzitám. Na přetížené komunikaci I/3 docházelo k řadě kolizních situací, které budou díky nové dálnici minimalizovány.

„Jedná se o čtvrtý vybudovaný úsek dálnice D3, který otevíráme během posledních dvou let. Zprovozněním části mezi Ševětínem a Borkem pomyslně uzavíráme jednu etapu, kdy jsme dokončili dálniční spojení Českých Budějovic a Tábora. Tím ale samozřejmě ani zdaleka nekončíme. Aktuálně realizujeme další dva úseky dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem, které vytvoří obchvat Českých Budějovic. V intenzivní přípravě jsou i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem. Na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicí jsme připraveni v příštím roce zahájit soutěž na zhotovitele. Téměř šedesátikilometrová středočeská část D3 je ve fázi územního řízení“, představil plány na dobudování dálnice D3 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba včera zprovozněného úseku byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti. Zhotovitelem úseku Ševětín - Borek je firma Eurovia a aktuální cena stavby činí 1,276 miliardy Kč bez DPH. Původní vysoutěžená cena byla 933 milionů korun bez DPH.

Dálnice D3 bude tvořit dálniční spojení Prahy s jižními Čechami a dále s Rakouskem. Je zde vedena mezinárodní silnice E55, procházející Evropou ze severu na jih. Od Tábora na hranice Středočeského kraje už je možné také využít dálnici D3.