"Bude zprovozněn v režimu předčasného užívání," sdělil Adam Koloušek, mluvčí Ředistelství silnic a dálnic ČR. Během opravy mostu, která probíhala od letošního června, byla intenzivní doprava, která na E 55 panuje, vedena po provizorně vybudovaném mostě vedle řešeného úseku.

Most není jen jako nový, stavba ve skutečnosti nová opravdu je. "Práce na opravě zahrnovaly demolici starého mostu s již nevyhovujícím záchytným systémem a nefunkční izolací," objasnil Adam Koloušek. "Následně byl na místě i se základy vybudován nový rámový most."

V okolí mostu sice budou pracovníci firmy Strabag ještě nějakou dobu pracovat, ale ti už nebudou motoristy nijak výrazně omezovat. "Budou i nadále pokračovat dokončovací práce v okolí mostu," přitakal Adam Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy firma Strabag s cenou 9,9 milionu korun bez DPH.