V první dekádě května podal na Městský úřad majitel krumlovského Kvítkova Dvora Jiří Faltus žádost o změnu územního plánu a navrhuje umístit točnu na své pozemky nedaleko zámecké zahrady. Chce tím podle svých slov zabránit vyškrtnutí města ze seznamu UNESCO, které Krumlovu hrozí. Na jednací stůl žádost zastupitelstvo na konci května nedostalo. Zabývat se jí bude až na konci června. Tedy další z řady různých zdržení. Do konce letošního roku musí být sepsána zpráva pro Výbor UNESCO, opravdu se tímto přístupem vše stihne?

Podle Jiřího Faltuse se Česká republika zavázala k plnění harmonogramu prací na přemístění otáčivého hlediště. „Jsem názoru, že odpovědnost za promarněný čas k pořízení změny územního plánu spočívá na místních politicích," řekl v situaci, kdy podle něj není času nazbyt a je třeba jednat.
Městský úřad se hájí, že žádost přijalo desátého května a že zpracovat materiál pro jednání radních nebylo z časových i jiných důvodů možné.

„Vzhledem ke složitosti vazeb podání na takzvané Zásady územního rozvoje, vnitřním předpisům úřadu, pracovní době, ostatní agendě oddělení a krátkému času na zpracování svého stanoviska nebylo možné kompletní materiál pro jednání rady přichystat," sdělila Soňa Petráková, vedoucí kanceláře starosty s tím, že teprve po projednání radou může věc přejít zastupitelstvu.

Jiří Faltus ale oponuje: „Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje se točnou vůbec nezabývají. Krumlovský Odbor územního plánování  řešil moje podněty k umístění točny v letech 2003 až 2011 už v osmi podáních a to nejčastěji v připomínkách k pořizování územně plánovací dokumentace. Letošní rozhodnutí řešil sedm týdnů! Času na seznámení s problematikou měli tedy dost a proto se úřad vyjádřit mohl a mohl také vydat k mému návrhu stanovisko."

Nešťastná shoda okolností, liknavost, neochota, nebo zatím nečitelné politické hrátky? „Podle informací, které mám k dispozici, chce UNESCO znát postup, jak bude probíhat dění kolem této kauzy. A to bude Výboru stačit," okomentoval situaci starosta Dalibor Carda. V tom, jak se současná situace kolem točny vyvíjí, je podle svých slov mírně rozčarovaný: „To, co se nastartovalo s bývalým ministrem kultury mělo jak se říká drajv. A právě to UNESCO chtělo. Nová paní ministryně svolala jednání pracovní komise až na třetího července. Takže už v této chvíli se omluvili čtyři stěžejní členové komise, což se dalo čekat," shrnul Dalibor Carda. Jednání komise se údajně nezúčastní například místostarostka Českého  Krumlova Jitka Zikmundová, primátor Českých Budějovic Juraj Thoma nebo ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.