Soutěže se zúčastnilo šest, letos pouze českých, orchestrů ve třech třídách. Orchestr vyjel do Ostravy v pátek. Po příjezdu si 38 žáků a osm dospělých nejprve prohlédlo důlní expozici Landek Parku Ostrava v historickém Dole Anselm, do kterého sfárali původní těžní klecí. Tam si prohlédli 250 metrů důlních chodeb.

V sobotu se orchestr přesunul do Domu kultury, aby si poslechl orchestry vyšších tříd, udělal zvukovou zkoušku a s nadšením zahrál nacvičený repertoár před porotou v krásném koncertním sále. V podvečer se sešel k vyhlášení výsledků s ostatními účastníky soutěže a za velkého jásotu si mohl užít potlesk za stříbrné ocenění svého soutěžního vystoupení.

Kostýmovaný historický průvod v Českém Krumlově k ukončení zámecké sezony prošel v sobotu po obědě městem.
OBRAZEM: Do ulic Krumlova vyrazil průvod, aby ukončil zámeckou sezonu

„Přitom přípravu orchestru nejen na soutěžní vystoupení komplikovala covidová situace, kdy se hráči nemohli buďto scházet vůbec, nebo v omezených počtech,“ připomněla zástupkyně ředitelky ZUŠ Dita Průchová. „Přesto dokázali zapracovat, během čtyřdenního letního soustředění a šesti týdnů nového školního roku nacvičit dvě nesnadné, téměř desetiminutové skladby a pak je pod vedením Pavla Havlíka kvalitně zahrát.“

Pro žáky i učitele byla vrcholně obsazená soutěž cennou zkušeností i radostí, že dokáží svými výkony držet krok s nejlepšími orchestry mládeže v České republice.