Význam zmíněného pojmu, který zatím nemá český ekvivalent, objasnil místostarosta města Josef Hermann.


„Vyčlenili jsme z rozpočtu 550 tisíc korun. Ty nabídneme jednotlivým městským částem, aby si jejich obyvatelé sami vymysleli věci, které za ně budeme v dané oblasti realizovat,“ vysvětluje místostarosta a zdůrazňuje, že jde o první kroky k uskutečnění celé myšlenky, tudíž v úvodní fázi půjde o drobné akce. Pokud se participativní rozpočet osvědčí, bude možné objem nabídnutých financí zvyšovat.

Žijeme v demokratické zemi, demokraticky volíme, ale dotek demokracie formou participativního rozpočtu zasáhne obyvatele devíti českokrumlovských městských částí pravděpodobně o něco autentičtěji. Přinese totiž přímý užitek bezprostřednímu okolí, navíc s vlastním podílem spoluzodpovědnosti a zapojení se do veřejného života. „Je to konkrétní výstup ze strategického plánu a z požadavků na otevřenou radnici,“ připomíná místostarosta Josef Hermann loňskou akci Krumlov sobě, jejíž výsledky se staly součástí strategického plánu a následně akčních plánů, které postupně uvedou výsledné projekty do života.

JAK TO BUDE FUNGOVAT


Jednotlivci či skupinky obyvatel z jednotlivých městských částí budou moci posílat na radnici návrhy, co udělat v jejich okolí za vyčleněné peníze. Tyto finance budou využitelné jak na drobné investice (pískoviště pro děti, vybavení dětského hřiště atp.), tak například na pořádání různých společenských akcí. Radnice pak dané městské části pomůže zorganizovat setkání, spojené s diskusí a s hlasováním o vítězném návrhu. Bude tedy jen na vůli lidí, které návrhy nakonec zvítězí. Město pak příslušné městské části buď poskytne vyčleněnou částku, nebo pro ni vybranou akci zrealizuje. Celková částka se bude rozdělovat mezi městské čtvrti podle počtu obyvatel.

JAK JE TO S TERMÍNY


Město Český Krumlov bude podněty z jednotlivých městských částí shromažďovat do konce září, aby mohlo začlenit slíbené peníze na konkrétní činnosti do rozpočtu roku 2018, což je i rok, kdy se vybrané akce uskuteční.


Vznik participačního rozpočtu odsouhlasilo minulý týden zastupitelstvo – a nyní se bude pracovat na organizační struktuře celého projektu. Zasílání podnětů tedy zatím není aktuální. „Dáme obyvatelům města včas vědět pomocí informačních a sdělovacích prostředků, odkdy a na jaké místo zasílat své návrhy,“ řekla včera Deníku mluvčí krumlovské radnice Petra Nestávalová.