Postupně získávala další dobrovolníky, a tak podpora dětí z Dětského domova v Horní Plané narůstala a společně k Jazykovce Krumlov a online kurzům Jazyko se do projektu zapojila i Taneční škola Latinas. „Společnými silami se snažíme o to, aby si děti měli možnost vyzkoušet co nejvíce aktivit, nejen pohybových či jazykových, jak by se dalo čekat. Hledáme individuálně pro děti vhodné aktivity, snažíme se v nich zažehnout zájem a pak je ve vybraných oborech podporovat a rozvíjet,“ vysvětlila účel projektu lektorka.

Soňa Dobiášová zároveň odvádí část financí z každého zakoupeného jazykového kurzu do vytvořeného fondu, ze kterého pak dětem hradí prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge. Na ty se připravují například děti David, Milan, Barča či Sam. Jiné děti se zase zhlédly v tanci, výtvarném umění, ba dokonce v gastronomii.

Největší úskalí spatřuje majielka jazykové školy v dosažení plnoletosti, kdy děti opouštějí dětské domovy a často neví, jakým směrem se mají ubírat. „Záleží mi na tom, aby věděly, že mají dobré základy alespoň v nějaké oblasti a mohou se o ně opřít, případně na ně navázat další výukou či praxí,“ vyjádřila své obavy o zařazení dětí do běžného života.

O tom, že děti z dětských domovů navzdory těžkému osudu mají potenciál se prosadit v životě, ale i ve světě, se můžete přijít přesvědčit i vy na Cestě kolem světa. Malí hrdinové z Dětského domova v Horní Plané, Jazyko, Jazykovka Krumlov, taneční studio Latinas, obec Černá v Pošumaví a spoustu dalších dobrovolníků si pro vás a vaše děti přichystalo mnoho ochutnávek na rozmanitých zastávkách napříč kontinenty. Vydejte se na Cestu kolem světa na pláži Windy Point v Černé v Pošumaví 4. června od 14 hodin.