Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Do Loučovic, které se z větší části rozkládají na levém břehu Vltavy, umožňují vjezd dva hlavní mosty. První, dřevěný, mohou využívat pouze vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, takže nákladní doprava má k dispozici druhý most u kaple sv. Prokopa. Avšak ten má už svá nejlepší léta za sebou. Na první pohled je patrné, že je ve velmi špatném technickém stavu. Obec se s tím proto chystá něco udělat, což v podstatě znamená postavit most nový.

„Budeme vypisovat výběrové řízení na projekt a inženýrské sítě,“ říká starosta Loučovic Jan Kubík. „Chceme mít stavbu mostu administrativně kompletně připravenou až po stavební povolení, abychom byli připraveni, když by se naskytla příležitost získat na to dotaci. Ten most je pro nás důležitý, je to jediný most pro těžkou dopravu do obce.“

Obec si na posouzení stavu mostu pozvala odborníka. „Ten to na nějaké velké opravy nevidí, most byl už několikrát předělávaný, takže bude třeba postavit nový,“ říká starosta. „Bude to hlavní tepna do Loučovic. Kromě něho tu máme už jenom most dřevěný, další most u elektrárny je už kvůli špatnému technickému stavu uzavřen. Čili most u sv. Prokopa je jediný pro těžkou dopravu do lokality na druhém břehu. Udržujeme ho, vozovku na něm každý rok nějak záplatujeme, ale chce to už důkladné řešení.“