Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

A nyní má v sále v patře vedení města připravené pozoruhodné historické prapory, které sál, jenž slouží i jako obřadní síň, ozdobí.

„Podařilo se nám zapůjčit od farnosti tyto dva církevní prapory, které byly součástí každé mše,“ ukazoval starosta Vítězslav Jílek. „Nechal jsem je očistit a chtěli bychom je tu vystavit ve vitríně. A velmi zajímavý je pro nás další prapor, a to prapor místních cechů z roku 1892. Našli jsme ho v kostele. Nechali jsme ho vyčistit a opravit a ten tu vystavíme také.“

Zajímavý je ale rovněž současný prapor městyse Přídolí. Hlavním symbolem praporu je patron Přídolí sv. Vavřinec, neboť i kostel je zasvěcen svatému Vavřinci. Světcovým atributem je železný rošt, na němţ byl umučen. Jeho obrázek se objevil už na pečeti přídolského

faráře z roku 1375. Jeho vyobrazení na obecní pečeti je však datuje až do roku 1780. Dnes na znaku stojí sv. Vavřinec ve zlatém štítě ve spodním bílém a svrchním modrém rouše se svatozáří kolem hlavy. V pravé ruce drží zelenou palmovou ratolest, v levici černý rošt opřený o zem.

"Na praporu zelená barva do tvaru V symbolizuje, že se Přídolí rozkládá v údolí a žlutá barva pampelišky, díky kterým bývá v okolí Přídolí úplně žluto," doplnil starosta. .