Zabývá se tím kulturní komise, ale neméně aktivní je také Věra Pazderková, jež například shání souhlasy a povolení majitelů domů, na které by desky měly být nainstalovány. Což není jednoduché, protože někdy bývá dost obtížné je kontaktovat.

„Kvůli těmto deskám jsme měli jednání už třikrát,“ sdělil kulturní referent Filip Putschögl z Městského úřadu Český Krumlov. Poslední se uskutečnilo v pondělí, kdy kulturní komise předložila radě města svá doporučení, jak by měly desky a trasa vypadat.

Komise bere trasu navrženou Věrou Pazderkovou jako vycházkovou, zaměřenou na kulturní historii města a nepočítá s osazením klasických pamětních desek. Budou ale z kvalitního materiálu a mají mít jednotnou podobu o velikosti zhruba A4. Návštěvníci by je pak měli najít na domech v pohledové výšce zhruba 180 centimetrů. Komise ale nedoporučuje, aby na nich byla i podobizna osobnosti.

Návrh musí pochopitelně projít posouzením pracovníků památkové péče.