Start výzkumu

„V první etapě výzkumu byla vytvořena nástěnka, která se zabývá sociálně patologickými jevy – šikanou, týráním, sexuálním zneužíváním a drogami,“ uvedli Jana Vráželová a Karel Světlý z kaplického odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Nástěnka byla v říjnu vyvěšena na Základní škole Malonty, Základní škole Omlenická, Základní škole Školní, Základní škole Fantova, Gymnáziu, SOŠE a SOU v Kaplici. „V návaznosti na tuto nástěnku byly v listopadu 2007 rozdány ve výše zmíněných školách dotazníky, které měly prověřit orientaci dětí v problematice sociálně patologických jevů,“ popsali oba aktéři.

Šikanu děti znají

Téměř sedm set dotazníků vyplnilo 321 dívek a 328 chlapců. Ukázalo se, že například šikana není 131 žákům neznámá. Ve škole se s ní setkalo 85 dotazovaných, přičemž dva přiznali, že se jí i aktivně zúčastnili.

„Šikanu jsem ještě neviděla, ve škole ani venku. Ani jsem tady o ní nikde neslyšela,“ řekla včera žákyně 8.A Základní školy Fantova Kaplice Vendula Hronová.

„Šikana se samozřejmě vyskytla, ale výjimečně. Zaměřujeme se na ni, děláme na školách různé přednášky. Myslím si, že prevence je skutečně znát,“ řekl včera vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Kaplice Vladimír Boledovič.

Sexuální zážitky

Se sexuálním zneužíváním se setkalo 25 žáků. „U tohoto čísla ale musíme být opatrní, neboť žáci často do této otázky řadili i osahávání. Tomu nasvědčuje i to, že deset žáků odpovědělo, že se se sexuálním zneužíváním setkalo ve škole,“ upozornila Vráželová se Světlým. „Jeden žák odpověděl, že se s něčím takovým setkal doma a devět žáků uvedlo jinou možnost. A sice, že jim byl venku nabídnut sex za peníze, nebo to blíže nespecifikovali. Osm žáků uvedlo, že se bránili, šest zvolilo odpověď jiná možnost,“ dodali.

„Nějaké osahávání se sem tam vyskytne. Není to ale časté. Sexuálním zneužíváním bych to nenazvala,“ řekla Vendula Hronová. „Možná to ale někdo jako sexuální zneužívání bere,“ dodala její spolužačka Daniela Šmehlíková.

Ani drogy nejsou dětem na Kaplicku neznámé. Ze 189 školáků, kteří se s drogami již setkali, jich 169 upřesnilo, že se to stalo venku, přičemž svoji odpověď i zkonkretizovali. Nejčastěji zmiňovali místa jako Blanský kopec, kaplické autobusové nádraží, park, skatepark u Penny Marketu, lékárnu u základní školy a velešínský park. „Alarmující je i počet jedenapadesáti žáků, kteří se nějakým způsobem podle svých slov zapojili do užívání drog. Samozřejmě, že tyto odpovědi zahrnují i kouření a pití alkoholu.“

Podle slov Vladimíra Boledoviče se drogy vyskytly i přímo ve školách. „Žáci nosili do školy trávu. Byly to tak dva tři případy. Vše bylo ale v mezích přestupku,“ řekl Boledovič.

Zajímavé je pořadí lidí, kterým děti nejvíce důvěřují. Na první místo hlasy dětí vynesly matku, otec se zařadil na druhé místo.

Chtějí diskuzi

Iniciátoři projektu volají po diskuzi na internetových stránkách města Kaplice, kde jsou zveřejněny výsledky. Názory obyvatel Kaplicka by mohly napomoci řešení některých problémů. Reakcí zatím ale příliš není. „Za naše ratolesti si můžeme sami… Čísílka koordinátora jsou skutečně moc pěkná, nicméně o čísílkách snad známe své, je jasné, že určitě nejsou přesná,“ napsal například uživatel podepsaný Pepe.