V prostorách Nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež Bouda na Špičáku se ve dnech od pondělí 15. června do pátku 19. června 2020 konal osmnáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha.

Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ k několika zajímavým výtvarným technikám. Celkem jsme vytvořili čtyři pracovní stanoviště. Na prvním z nich se pracovalo na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě. Prostřednictvím kvalitních dlát a paliček si zde příchozí mohli vyzkoušet reliéfní řezbářství. Na druhém stanovišti si mohly děti a mládež vyrobit záložku do knížky. Na třetím stanovišti jsme měli přichystané tzv. flipbooky (papírové bločky) na nichž se maloval „animovaný film“. Poslední zastávkou byla výroba butonů.

Všechny výrobky si mohli děti zdarma odnést domů. Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Celkem se letošního ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti“ zúčastnily tři základní školy z Českého Krumlova a Chvalšin v počtu 95 účastníků. Díky podpoře města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje byl program pro všechny účastníky zdarma.

Jiří Muk