Stejně jako každý rok se zde konal dětský den, kdy si dětičky ohmataly techniku jednotlivých složek, usedly za volant například policejních vozů či si jednoduše zahrály fotbal na hřišti.