Děti opravdu uběhly přesně 42 195 metrů! Vyšlo jim to na 281 koleček a 45 metrů na školním hřišti a 180 běžců maraton zvládlo za dvě hodiny a 35 minut.

„Cílem není jen zlepšování výkonů, ale hlavně zapojení žáků, učitelů, asistentů i provozních zaměstnanců školy do aktivního pohybu. A to se nám podařilo,“ pochlubila se Hana Bürgerová, učitelka ZŠ Horní Planá.

Maraton se běžel už potřetí a padly oba předchozí rekordy. "Někteří účastníci běželi jedno, jiní i pět kol," dodala Hana Bürgerová. "Zájem by však byl mnohem větší, i malí prvňáčci chtěli běžet koleček více. Všichni žáci i učitelé si vzájemně fandili a podporovali se v co nejlepším výkonu. Maraton, to však není pouze sportovní výkon, žáci se s tímto tématem setkávají i v jiných předmětech – ve čtvrté a páté třídě v matematice a čtení, v šesté v hodinách dějepisu se žáci dozvědí, proč se tento závod koná, sedmáci ve fyzice při výpočtu průměrné rychlosti, osmáci v literatuře a devátá třída měla zastoupení přímo v organizaci a průběhu akce jako zapisovatelé a časoměřiči."

Akci během podpořil i starosta Horní Plané Jiří Hůlka a škola děkuje všem běžcům i organizátorům za úspěšný průběh akce a i dalšímu ročníku přeje počasí bez mráčků.