Legendu o sv. Martinovi připomněly v sobotu dětem milosrdné sestry z Kájova spolu s českokrumlovským vikariátem.

Sestry tradičně uctívají svátek sv. Martina, neboť jejich řád Vincentinek má velmi úzký vztah k charitě, jejímž ideovým zakladatelem byl právě sv. Martin, když se podělil se žebrákem o svůj plášť.

Když děti v kájovském kostele, kde nechyběl ani českokrumlovský vikář Václav Pícha, vyslechly příběh o svatém Martinovi, zapálily jim milosrdné sestry svíčky v lampionkách od svíce zvané paškál, jejíž světlo představuje Ježíše Krista.

A za doprovodu harmonikáře se průvod rodičů a dětí s lampionky, který vedl sv. Martin v podání Františka Talíře, vydal do vsi.

„Světlo symbolizuje, že si jím děti nejenom posvítí na cestu životem, ale zažehnou jím i světlo ve svém srdci,“ vysvětlila vikariátní katechetka Štěpánka Talířová. „Potěšilo nás, že se tohoto lampiónového průvodu neúčastnili pouze věřící, ale také ostatní obyvatelé Kájova.“

Průvod došel do centra vsi, farář Václav Pícha všem požehnal a milosrdné sestry dětem rozdělily výborné buchty.

„Sestry upekly moc dobré, takové podlouhlé buchtičky, které se daly dobře rozlamovat, aby se každé dítě mohlo o svou buchtu rozdělit se svými rodiči a naplnily tak symboliku dělení,“ doplnila Štěpánka Talířová.

„Tu symboliku lampionového průvodu převzali i komunisté, ale jenom jeho prázdnou formu, bez duchovního obsahu.“