Po uvítání v informačním centru jsme se dozvěděli několik základních informací k historii klášterů a k průběhu jejich nákladné opravy. Pak jsme společně s našimi průvodkyněmi vyrazili do gotické chodby kláštera minoritů. Zde jsme se rozdělili na několik vědeckých týmů a začali jsme plnit různé úkoly. Například jsme hledali jednotlivé gotické prvky a snažili se v přesmyčkách vyluštit jejich přesný název. V kapli svatého Wofganga jsme trošku promrzli, ale atmosféra staré, krásně zrestaurované kaple nám vše vynahradila. Práce v týmech pokračovala. Věnovali jsme se třem nejdůležitějším řemeslům při obnově klášterů, a to restaurátorovi, archeologovi, historikovi. Naším úkolem bylo přiřadit k jednotlivým profesím jejich správnou charakteristiku. Po kontrole správnosti už na nás čekal útulnější a teplejší klášter klarisek.

V něm jsme si jednotlivé profese vyzkoušeli prakticky. Zkoušeli jsme restaurovat obrázky uměleckých děl, v tmavém sklepení hledali jako archeologové tmavé destičky, které jsme pak očistili, a zjistili, co na sobě ukrývají. V nádobách s hlínou jsme nacházeli drobné předměty a museli je nejen očistit, ale i zvážit a jako historikové napsat protokol o archeologickém nálezu.

Čas letěl rychlým tempem a hodina a půl v klášterech utekla jako voda. Čekala na nás zpáteční cesta do školy. S sebou jsme si přinesli nejen drobné předměty na památku, ale i poznání, že v Českém Krumlově je opravdu co poznávat. A to nejen v klášterech!

Mgr. Eva Luštická a její šesťáci ze ZŠ Linecká