Finance tam přibyly díky obdivuhodnému počinu studentů a pedagogů Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České a skvělé akci, kterou se stala benefiční výstava Anežka pro Ukrajinu. Výstava uměleckých děl se konala ve dnech 1. − 3. 4. v českokrumlovském kině Luna. Na vernisáž přišlo množství lidí a většina děl se vyprodala nebývalou rychlostí během pár hodin.

„Takovou dračku o umění už asi zase dlouho nezažijeme,“ říká potěšeně učitelka Věra Kotlárová Chovancová. „Během prvního dne, v pátek, se za tři hodiny prodalo umění za 180 tisíc korun!“

Most přes Malši čeká výměna. Vedle něho bude po dobu stavebních prací umístěn most provizorní.
Oprava mostu přes Malši v Kaplici je tu. Připravuje se provizorní přemostění

Akce vznikla z iniciativy českokrumlovských studentů, postupně se do ní zapojili i pedagogové a více než čtyřicítka výtvarníků z celého jihočeského regionu. Ti všichni darovali k prodeji svá umělecká díla na pomoc ukrajinským rodinám přicházejícím na Českokrumlovsko.

Akce se konala pod záštitou města Český Krumlov, na jehož transparentní účet zřízený po vypuknutí války na Ukrajině v pondělí organizátoři hrdě přispěli celkovou vybranou částkou 252 500 korun. Organizátorům, výtvarníkům a všem, kteří si koupili umění s myšlenkou přispět, patří velké díky. Vybraná částka bude ale vyšší, neboť některá z děl se prodala i po výstavě.

Páteční vernisáž charitativní výstavy Anežka pro Ukrajinu v krumlovském kině Luna se setkala se velkým zájmem návštěvníků.
VIDEO: Výstava Anežka pro Ukrajinu slavila obrovský úspěch. Přišly stovky lidí

„Výstava měla úžasnou, milou atmosféru,“ ocenila Věra Kotlárová Chovancová. „Velké díky patří vám všem, kteří jste se zúčastnili, ať pomocí organizační nebo jste ji podpořili jinak, například poskytnutím prostoru, výlepem plakátů, propagací. A hlavně uměním, které jste nám darovali do prodeje. Rovněž všem, kdo si díla koupili. Bez vás všech by nebylo nic.“