Díky vstřícnosti faráře Otce Romana Dvořáka a stavbyvedoucího firmy Vidox Jaroslava Pudila můžete nyní vidět snímky Strakonic z výšek cca 36 a 46 metrů, tedy od samotné kopule kostela. Můžete spatřit například kostel sv. Markéty, bývalý Pětikolský jez, věž Rumpál, palác nebo bývalé pletárny.

První písemná zmínka, v níž se hovoří o Strakonicích, pochází z roku 1243, kdy Bavor I. ze Strakonic daroval polovinu strakonického hradu a vsi v okolí Strakonic řádu johanitů (později zvaných maltézští rytíři), kteří v něm vybudovali raně gotický kostel zasvěcený svatému Prokopovi a klášter. Dnešní hlavní loď kostela s kruchtou a úzkou jižní lodí pochází patrně z let 1220 až 1235.