Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít po dobu tří měsíců tzv. Milostivého léta k úhradě dluhu vůči veřejnoprávním institucím. Jedná se tak po necelém roce o druhou příležitost pro dlužníky zbavit se svých dluhů, které jsou vymáhány soudním exekutorem, jež mají vůči státu. Milostivé léto umožňuje zaplatit dluh bez navýšení o úroky z prodlení či penále.

„I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí umořit svůj dluh, pomoci,“ předem avizuje Markéta Kneislová z českokrumlovské Bezplatné poradny mezi paragrafy neziskové organizace ICOS Český Krumlov. Bezplatná poradna má pobočky v Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech. „V našich poradnách patří dluhová problematika k těm nejčastějším, které s klienty řešíme,“ říká Markéta Kneislová. „Upozorňujeme ale, že Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům. Milostivé léto II se také nevztahuje na peněžité tresty a jiné nemajetkové sankce uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin i náhradu újmy způsobené na zdraví. Také není možné uplatnit Milostivé léto na daňové a správní exekuce a na pohledávky sankčního charakteru“.

Páteční vernisáž uvedla novou výstavu v Galerii Koželužna v Nových Hradech pod názvem Klidný pohyb. Svá díla zde představuje sedm mladých umělců.
Jediným limitem nové výstavy je velikost kufru auta. Díla připutovala až z Litvy

Čili během Milostivého léta 2 se mohou dlužníci zbavit dluhů vůči dopravním podnikům, nemocnicím, nezaplaceným poplatkům, zdravotním pojišťovnám, územním samosprávným celkům, ale i vůči dluhům u energetických společností (např. ČEZ) ve vlastnictví státu,“ připomíná Markéta Kneislová konkrétněji, jakých dluhů se milostivé léto týká.

První Milostivé léto se odehrálo na sklonku minulého a začátku letošního roku. I tehdy zájemcům o vyřešení svých dluhů vůči státu pomáhala Bezplatná poradna mezi §§. Pro více informací k milostivému létu a dluhové problematice se mohou zájemci obracet na jakoukoliv pobočku Bezplatné poradny mezi paragrafy. Poradenství poskytují při setkání po předchozí telefonické domluvě na telefonu 774 110 124, nebo e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz. Provozní doba poradny v Českém Krumlově je každý všední den.