Vlak Lemkin nese po Rafaelu Lemkinovi, polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, který se stal inspirací a symbolem boje za spravedlnost. „Našim cílem je představit veřejnosti významnou osobnost Rafaela Lemkina, který se zasloužil o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin. Prostřednictvím multimediální výstavy se snažíme přiblížit nejen jeho život, ale uctít i památku všech, kteří se v dějinách lidstva stali obětí masového vyvražďování. Právě letos si připomínáme 30 let od genocidy ve Rwandě, během níž bylo masově zavražděno až 800 tisíc mužů, žen a dětí menšinové etnické skupiny Tutsiů. Tuto hrůznou událost návštěvníkům představíme prostřednictvím prezentace fotografií renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla, který Rwandu navštívil v letech 1994 a 2017,“ říká k projektu Vlaku Lemkin ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec a dodává: „Velmi si vážíme toho, že můžeme na projektu spolupracovat s tak významnou osobností světové fotografie, jako je právě Antonín Kratochvíl.“

Multimediální výstava v umělecky upravených historických služebních vagonech Vlaku Lemkin nabídne i jiné příběhy. A to například osud Aurory Mardiganian, přeživší arménské genocidy a hlavní postavy němého filmu Ravished Armenia, vůbec prvního filmu o genocidním násilí v dějinách kinematografie: „Návštěvníci se prostřednictvím výstavy dozví i stručnou historii stalinského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech 20. století a připomeneme i genocidu v Kambodži v letech 1975-1978. Promítat budeme také krátký film Hlasy z nenávratna natočený v roce 2024 v prostorách terezínského ghetta k připomínce 80 let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince,“ dodává k programu ředitel Šimon Krbec.

Součástí projektu jsou i speciální programy pro školy, které mohou po objednání navštívit vzdělávací program mezi 8:00 a 14:00. „V minulém roce se programu zúčastnily stovky žáků základních i studentů středních škol různých zaměření. Během aktuální třetí trasy vzdělávací program absolvovalo více než 1200 žáků v Teplicích, Mostě, Chomutově a v Karlových Varech. Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida, a to nejen v kontextu historie, ale i současnosti,“ říká Šimon Krbec. Učitelé ocenili zajímavé pojetí výstavy, které se vymyká tradičnímu přístupu v muzejních expozicích a dokáže žáky více zaujmout a uvést jednotlivé události v kontextu světových dějin. Veškeré aktivity budou zdarma otevřené veřejnosti.

Autoři projektu plánují se vzděláváním o příčinách, původu a důsledcích genocid i pokračovat i letos: „Naším cílem je šíření poznatků mezinárodního vědeckého oboru studií genocid v České republice, proto se speciálními přednáškami pro školy pokračujeme i v letošním roce. V České republice i v zahraničí dlouhodobě spolupracujeme s předními univerzitními a výzkumnými pracovišti. Vědecké zkoumání, studium i vyučování o genocidách pak vnímáme jako nutný prostředek k ochraně demokratických společností, které jsou založeny na respektu k právům jednotlivců a menšin,“ zdůrazňuje Šimon Krbec.

Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti. Autory projektu Vlak Lemkin jsou Šimon Krbec a Pavel Chalupa.

Program trasy Vlaku Lemkin 2024 – železniční stanice:

  • 13.6. – 15.6. Strakonice
  • 17.6. – 19.6. Český Krumlov
  • 20.6. – 22.6. České Budějovice
  • 23.6. – 25.6. Tábor
  • 26.6. – 28.6. Vlašim
  • Pro veřejnost je vlak otevřen od 14 do 18 hodin a o víkendu již od 11 hodin.

Více informací o projektu se můžete dočíst na stránkách www.studiagenocid.cz.

Od roku 2012 funguje Centrum studií genocid Terezín jako nezávislá, multidisciplinární a nezisková organizace zaměřená na podporu výzkumu a vzdělávání o příčinách, průběhu a důsledcích genocid, etnických čistek a masových vyvraždění v lidské historii. Projekt Vlak Lemkin navazuje na dřívější úspěšný počin, Vlak Lustig, který se mezi lety 2012 a 2016 uskutečnil ve 35 městech České republiky, Polska a Slovenska. Smyslem tohoto projektu bylo připomínat oběti holocaustu prostřednictvím divadelního představení Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ a souběžných edukačních aktivit. Projekt přilákal více než 35 000 diváků všech generací.

| Video: Youtube