Jako začátek konce v tom nejlepším slova smyslu by se dal charakterizovat včerejší oficiální podpis smluv mezi Ministerstvem kultury ČR a městem Český Krumlov o poskytnutí více než tří set milionové dotace na revitalizaci dvojklášteří minoritů a klarisek.

„Je to začátek konce poslední etapy znovuzrození Českého Krumlova,“ zhodnotil radní Jan Vondrouš.

Co tím město získá? Do čtyř let by měla být za evropské dotační peníze opravena dosud většinou nevyužitá čtvrtina starého města připomínající místy ještě chátrající ruiny, jakými byl Krumlov před dvaceti lety.

„Bez lidí budou památky jen mrtvými památníky toho, co nám tady nechali předkové,“ nastínil ministr kultury Václav Riedelbauch při představování projektů, které budou po opravení areálu k dispozici návštěvníkům.

Své nové prostory tady získají Městské divadlo, škola svaté Anežky České nebo projekty Historická umění a řemesla a Centrum barokní kultury. Kromě zhodnocení městského majetku by tento fakt měl posloužit i samotným obyvatelům, kteří historické centrum dosud vnímají jen jako historický skanzen pro turisty a dlouhodobě tento fakt kritizují.

Pokud se totiž navíc v příštích letech podaří v rámci dalších projektů propojit klášter lávkami přes Vltavu s městským parkem a jižními terasami na jedné straně a se zónou Ambit na straně druhé, otevře tím město novou spojnici prakticky po celé své délce. Ta by měla vydatně odlehčit historickému centru, které je nyní během sezony vždy beznadějně přeplněné lidmi i auty.

„První, co nyní musíme udělat, je pustit se do projektování,“ řekl ve středu Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu. Začátek stavebních prací, tedy první důležitá podmínka poskytovatele dotace, je totiž stanoven na květen příštího roku.

Vyúčtování bude nutné hlídat

Výhody dotačních peněz doprovázejí ovšem i určitá rizika. Jak už jsme několikrát informovali, vedení Českého Krumlova trvalo tři čtvrtě roku, než se definitivně rozhodlo pro přijetí dotačních peněz z Evropské unie. Za ty se opraví dosud chátrající část obou městských klášterních komplexů, tedy klášterů klarisek a minoritů, kostel, konvent bekyň a zahrady patřící Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Jak například během jednání posledního zastupitelstva upozornil Josef Hermann, město už několikrát zažilo s vyúčtováním dotací problémy a je na úřednících a týmu, který se bude odbavováním dotace zabývat, aby se z toho poučil.

Vždyť například problémy s dotací na sportovní halu po povodních v roce 2002 vedly k sérii soudních stání včetně navazujícího trestního stíhání více než poloviny zastupitelů. Dosud také není definitivně vyúčtována a schválena dotace na Lazebnický most, která také obsahovala chybu.

Ke kontrole všech prací, termínů i koordinací třísetmilionové dotace na kláštery by měl v budoucích letech sloužit i speciální tým lidí. Na jeho složení se ale zastupitelé ani radní zatím neshodli.

„Já navrhuji, aby se předsedou stal starosta a aby v komisi byli tři radní a tři zastupitelé,“ zněl jeden z návrhů, který předložil zastupitel Miroslav Máče. Zatím je návrh v teoretické rovině.

Další otázkou, která není dosud zodpovězena, je, za jakou odměnu bude tým dohledovou práci vykonávat. Buď to budou čestné funkce nikterak nehonorované, nebo, a s tím počítá i hlavní projekt, bude komise placena.

Podzimní návrh zněl na třináct a půl tisíce korun hrubého měsíčně. To ale zastupitelstvem zatím neprošlo. Na definitivní složení i podobu odměn se tak stále ještě čeká.

Budoucnost kláštera stojí i na obsahu

Tři sta dvacet pět dotačních evropských milionů korun z Integrovaného operačního programu jsou velkou částkou, ale v celorepublikovém kontextu se jedná o poměrně malé peníze, zvláště ve srovnání se stavem památek.

„Odhad vnitřního dluhu na památkách se pohybuje kolem 65 až 70 miliardami korun. To jsou strašné peníze, které stát ještě dlouho mít nebude,“ nastínil ve středu v Českém Krumlově ministr kultury Václav Riedelbauch. Přesto peníze, za které se objekty opraví, nejsou prioritně určené jen na opravy, ale hlavně na to, aby kláštery znovu ožily.

„Velice důležité jsou tedy projekty, které tady podle podmínek dotací musí nejméně pět let po ukončení oprav neziskově fungovat,“ upozornil ředitel českokrumlovského Městského divadla Jan Vozábal. Plánované programy se v revitalizovaných klášterních objektech soustřeďují do čtyř oblastí:

Historická umění a řemesla. Tady bude hlavní náplní uchování a prezentace historického umění a řemesel odborné a laické veřejnosti v oblastech Schola historica, Dvory řemesel, Interaktivní a Muzeální expozice.

Centrum barokní kultury se zaměří na dokumentaci a výuku autentické interpretace barokní hudby, tance a dobového hereckého projevu, pořádání koncertů barokní hudby a badatelskou činnost v oblasti umění 18. století. Garantem programových činností je Sdružení barokního souboru Hofmusici, občanské sdružení jako partner projektu.

Ateliéry a tvůrčí dílny se stanou centrem pro střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve čtyřletém vzdělávacím programu denní formy studia v oborech vzdělání Užitá fotografie a média, Scénická technika a Propagační výtvarnictví, zaměření výstavnictví. Na výuku budou navazovat kulturní a vzdělávací aktivity.

V Muzeu Středověký klášter se připravuje stálá interaktivní expozice klášterního života a umění. Návštěvníci se zde budou moci seznámit se stylem středověkého klášterního života, středověkou knižní malbou a drobnou sakrální plastikou. V rámci středověké sakrální architektury v regionu zde bude stálá expozice českých Černých madon.