Adéla Fučíková z Českých Budějovic studuje vysokou školu v Praze a dokončuje navazující magisterské studium. Ke své práci využívá především on-line zdroje.

ON-LINE:

„Má diplomová práce se týká jedné z mnoha subkultur mládeže pocházející z Velké Británie a pro zpracování diplomky vycházím ze sociologickych studií. Celou práci píši v angličtině. Většinu zdrojů čerpám z elektronickych databází, na které nás škola odkázala. Nicméně to, že je univerzitní knihovna zavřena je škoda, protože jsem mohla své zdroje obohatit ještě o meziknihovní výpůjčku,“ domnívá se Adéla Fučíková.

Jihočech Ondřej Mikeš preferuje při psaní závěrečné práce před elektronickými zdroji knihy. „Lépe se v literatuře orientuji, když ji mám při ruce a mohu v ní listovat. Doma mám pár knížek, knihovnu mi zrovna zavřeli, když jsem si chtěl literaturu vyzvednout,“ komentoval.

Studentka Jihočeské univerzity Tereza Tomášková začne psát bakalářskou práci v létě. „Vzhledem k tomu, že jsem si vše potřebné na tento semestr opatřila už v únoru - skripta a knihy ke studiu, tak mě se to nějak výrazně nedotýká. Když máme zadaný seminární projekt, který vypracováváme, tak je to většinou z různých geografických databází, ze kterých potom sestavujeme určitou teorii. A co se týká obecné teorie o daném místě či definice různých geografických problematik, dá se to všechno vyhledat v různých pracích, které jsou dostupné on-line,“ popsala studentka druhého ročníku bakalářského studia.

„Já osobně bakalářku začnu psát v létě, takže nemohu posoudit, jak jsou na tom ostatní. U nás aktuálně na katedře geografie se dokončuji už jen detaily, co se týká formální stránky prací,“ zaznamenala.

Štěpán Kuděj, mluvčí Jihočeské univerzity, vysvětlil, že přes opatření kvůli epidemii koronaviru a uzavření akademické knihovny pro studenty a veřejnost, knihovna přesto nabízí řadu služeb. Umožňuje tak studentům dále studovat.

Akademická knihovna Jihočeské univerzity poskytuje dle jeho slov studentům například možnost využívat online zdroje. „Studenti byli informováni pomocí hromadného e-mailu také o dalších možnostech a službách, které nabízejí další knihovny a organizace,“ uvedl mluvčí.

Jaké online služby nabízejí další knihovny a organizace:

1) Vysokoškolákům knihy online - studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17. 3. 2020 využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Adresa aplikace Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/
2) Knihovna KUK na MU nabízí webináře o citační etice a psaní odborného článku: Adresa místnosti webináře: https://connect.cesnet.cz/mu-ukb-kuk/
3) Studijní kolekce v rámci online databáze odborných zdrojů Pablikado je k dispozici zdarma minimálně do 30. 4. 2020. Dostupná po přihlášení. – viz https://www.pablikado.cz/studijni-kolekce.
Další služby nabízí AK JU studentům po individuální konzultaci.
Zdroj: Kuděj Špěpán JČU

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je sice kvůli epidemiologické situaci v zemi uzavřená, její posluchači ale zcela volno nemají. Kontaktní výuku nahradila ta bezkontaktní.

Podle Zdeňka Zuntycha, mluvčí VŠTE, se jedná o samostudium. „Studenti od svých vyučujících dostávají zadání přes informační systém školy. Jde o úkoly, projekty, seminární práce, které jsou povinni zpracovat, nastudovat a osvojit si. Díky on-line výuce mají se svým vyučujícím kontakt přes e-mail nebo platformy jako je skype, viber nebo whats app a mohou s ním úkoly konzultovat. Využít lze i videokonferenci pomoci skype, který má pod svým účtem u Microsoftu k dispozici každý zaměstnanec a student VŠTE. Povinnosti posluchačů školy se tedy opatřením o zrušení kontaktní výuky nemění,“ uvedl.

Termíny zkoušek dle jeho slov nejsou zatím aktuální. „Předpokládáme, že zkouškové období bude probíhat řádně podle harmonogramu akademického roku. Samozřejmě se zamýšlíme i nad tím, jak postupovat, kdyby současná epidemiologická omezení zasáhla až do zkouškového období, tedy do období od 18. května,“ doplnil.