Co vás přimělo k tomu, ucházet se ve výběrovém řízení o post šéfa kaplické kultury?

Protože jsem kaplický patriot a kolem kultury se točím už mnoho let, chtěl jsem, aby se kulturní nabídka v Kaplici dostala na vyšší úroveň, než je teď. Jako příklady hodné následování vnímám okolní města Nové Hrady nebo Trhové Sviny - ta jsou sice menší než Kaplice, ale kultura se tam podle mého názoru dělá lépe.

Znamená to tedy, že v Kaplici se dosud dělala špatně?

Tak bych to neřekl. Uskutečnilo se tu mnoho výborných, vydařených akcí, ale podle mého názoru se daly připravit ještě o něco lépe.

V jakém smyslu?

Myslím, že hlavně s větší pečlivostí a organizačním nasazením.

Vidím, že v nové funkci už se zabydlujete. Máte vůbec představu, co všechno budete mít na starosti?

Je pravda, že už celý minulý týden se s novou funkcí seznamuji, abych se postupně sžíval s novými povinnostmi i prostředím. S tím mi pomáhá Josef Sejk i další pracovníci KICu. Chci totiž hned od 1. dubna začít pracovat naplno. Už dopředu vím, že tato práce bude znamenat hodně starostí a problémů, které se většinou budou točit kolem peněz, na jejichž nedostatek budu při přípravě kulturních akcí neustále narážet. I tak si ale myslím, že se dají připravit akce, které nebudou tolik finančně náročné, a přesto divácky atraktivní. Říkám, že v jednoduchosti je krása.

Máte už v hlavě některé konkrétní programy, na něž by se toto úsloví dalo vztáhnout?

Chtěl bych například obnovit taneční kurzy a zároveň je inovovat. V plánu mám například zavést taneční pro pokročilé, ale také základní taneční pro mladé lidi přibližně ve věku od 23 do 27 let. A protože taneční lekce chápu jako společenskou událost, neměla by při nich znít pouze reprodukovaná hudba. A tak alespoň při dvou třech závěrečných lekcích bude hrát živá kapela.
Další mou vizí je oživení letního amfiteátru v městském parku. Myslím, že Kaplice po letní kultuře doslova volá. Sice si nejsem jistý, že budeme mít hned zpočátku plno, ale doufám, že Kapličané budou na nabídku hudebních, divadelních či výtvarných akcí pod širým nebem slyšet a postupně se návštěvnost zvýší.
Mám ale v hlavě i další nápady, které zatím promýšlím.

Plánujete změny i u tradičních akcí, které už si v kaplickém kulturním kalendáři našly své pevné místo?

Takové akce jsou zaběhlé a fungují, takže na ně chci navázat a pokud to půjde, rád bych je zároveň vylepšil. Přitom chci dát prostor i občanům Kaplice, a to prostřednictvím ankety. Při plánování kulturního programu je totiž důležité mít zpětnou vazbu. A protože budu připravovat program právě pro obyvatele Kaplice, chci dát na jejich názor.

A co zdejší největší kulturní akce roku, tedy Kaplické slavnosti? Doznají ty pod vaším vedením změn?

Zcela jistě. I v tomto případě však při plánování dílčích změn musím mít na paměti, že slavnosti mají určitý rozpočet, který nelze překročit. I tak se ale budu snažit, aby slavnosti byly každý rok něčím odlišné, originální. S čímž ostatně začal už Josef Sejk, který přišel s myšlenkou uspořádat při loňském ročníku slavností rožmberský pochod. V tomto ohledu byla Kaplice první v republice a další města se v letošním roce tímto nápadem inspirují.

Jak vidíte budoucnost hlavních pilířů kaplické kultury, tedy kina, kulturního domu, historické expozice a výstavní síně?

Kino je největší oříšek. Máme připraveny určité koncepce jeho dalšího rozvoje. O nich ale stále jednáme, a proto se k nim zatím nechci vyjadřovat. Mohu říct jen tolik, že rozhodně nechci, aby kino v Kaplici usnulo.
Co se týká historické expozice, u ní se potýkáme s nízkou návštěvností. Je to logické, na novou výstavu se přijdou podívat žáci kaplických škol a několik místních lidí a potom už nikoho nezajímá. Proto mám v plánu oslovit muzea v okolí a požádat je o spolupráci při častější obměně expozice. Se stejným požadavkem půjdu do místních škol a také za zástupci různých zájmových spolků, jako jsou rybáři, včelaři nebo myslivci, kterým chci dát prostor pro uspořádání vlastní výstavy.
Výstavní síň v kulturním domě je vzhledem k tomu, jakým disponuje vybavením, využívaná málo. Chtěl bych ji proto školám i zájmovým spolkům nabídnout jako místo vhodné pro pořádání nejrůznějších přednášek anebo projektových hodin. Takové zázemí totiž v mnoha školách schází.
A kulturní dům, to je podle mě místo určené pro kulturu na úrovni. Chci zde pořádat plesy a městské bály, zároveň budu tento prostor nabízet maturitním ročníkům v Kaplici i okolních městech jako vhodné místo, kde se dá uspořádat skvělý maturitní ples za málo peněz. A co se týká diskoték, ty bych tu viděl rád, ale sál kulturního domu je na to nejprve třeba řádně připravit; máme totiž problémy s parketami i ozvučením.

Pod organizaci, v jejímž čele stanete, spadá také infocentrum. Jsou tady třeba nějaké změny?

Téměř v každém městě je infocentrum přímo na náměstí. A tam bych rád viděl i to kaplické. Tudíž přemístění infocentra vnímám jako jeden ze svých úkolů v nové funkci. Jen je třeba ještě nějakou dobu vyčkat, protože peněz není nazbyt a v současné době je třeba řešit jiné, důležitější problémy. V souvislosti s infocentrem mám v plánu také oživení turistického ruchu na Kaplicku. Spolu s kolegy z okolních obcí a měst a také podnikateli v cestovním ruchu chci připravit pestrou nabídku pro turisty, která by je přiměla objevovat i tento trochu zapomenutý kout Novohradských hor, který je plný přírodních i historických památek a také nabízí bohatý kulturní program.