V Českém Krumlově se před sobotním dopoledním sběrem posilnili sladkým pečivem, které jim na cestu nachystali pracovníci odboru životního prostředí. Do terénu vyrazili i Kubalovi se svými dvěma dětmi a neteří. „Byli jsme předloni, to jsme uklízeli Krásné Údolí. Loni nám to nevyšlo, ale letos jdeme zas. K našemu rajónu jsme na starosti dostali také břeh Vltavy od Plešiveckého mostu k Rechlím,“ doplnil Ondřej Kubal, krumlovský lékař-internista.

V Lipně nad Vltavou se do úklidu pustila čtrnáctka lidí. „Uklízíme hlavně podél cest, je tu toho spousta,“ svěřila se přímo při sběru odpadu Kateřina Vojtíšková. „Odpadky nám sváží obec, ale část už nám do kontejneru odvezl přítel,“ dodala.

Odhozené věci se sbíraly také v Kaplici. „Nabrali jsme devět pytlů se směsným odpadem, čtyři pytle s plasty, hliníku byly dva pytle a jeden pytel skla,“ vypočítal Ondřej Šanda. „A k tomu jsme našli buben z pračky, vodovodní trubku a zimní kabát.“

V Krumlově padl rekord

Sobotního úklidu se v Českém Krumlově účastnilo téměř sto lidí, což je skoro dvakrát více než minulý rok. „Potěšující je hlavně to, že asi třetinu účastníků tvořila mládež,“ pochvalovala si Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí, který akci organizoval. „V drtivé většině se jednalo o děti ze Základní školy Za Nádražím, v tomto případě si obzvlášť velký dík zaslouží paní učitelka Kozáková.“

V Domoradicích si místní na úklid ve své městské části vyhradili neděli. „Jmenovité poděkování by si rozhodně zasloužili všichni účastníci,“ dodává Vlasta Horáková.

Díky výjimečnému nasazení se úklidu dočkala mnohá veřejná prostranství i skrytá zákoutí, namátkou břehy Vltavy kolem Svatého Ducha, Krásné údolí, Dubík, okolí Zámecké zahrady a Vodotrysku, Jelení Zahrada, svahy podél řeky v ulici Pod Kamenem, okolí Havraní Skály, svahy podél Objížďkové silnice, okolí hřbitova a heliportu na Horní Bráně, okolí Liščí Farmy v Rožmberské, okolí hotelu Vyšehrad či serpentiny na Špičáku. „Úklid probíhal i ve Vyšném a na sídlišti Mír a Za Nádražím, v centru města se pak pozornosti dostalo náplavkám podél řeky včetně městského parku a takzvaného třetího meandru, tj. louky pod terasami u domu Egona Schieleho,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí.

Odpad město ani nestíhalo svážet a s úklidem pokračovalo ještě v pondělí. „Zcela jsme zaplnili dvanáctikubíkový kontejner a železného odpadu bylo také pěkných pár metráků. Přesného čísla se nedopátráme, protože se odpad dál dotřiďoval buď přímo jednotlivými dobrovolníky, nebo následně na sběrném dvoře,“ vysvětluje Vlasta Horáková. „A rozhodně ještě s úklidem Krumlova nekončíme. Díky našim skautům, studentům ze Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky, Centra pro pomoc dětem a mládeži Bouda a v neposlední řadě i za přispění pracovníků České spořitelny, a. s., pobočky v Českém Krumlově, bude probíhat úklid ještě v dalších dnech.“