"Odpoledne se nás sešlo sedmnáct dětí a deset dospělých v zahradě u Boudy, kde jsme si rozdali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Ty jsme dostali od českokrumlovského městského úřadu," přiblížila Alena Mlčáková. "Dohodli se na pravidlech bezpečnosti práce, vymezili trasu úklidu a pustili se do akce. Pro začátek okruhu jsme zvolili Fialkovou ulici, která je frekventovanou pěší cestou studentů, dále u Gymnázia vystoupali po svahu tzv. Berkáče a Třídou Míru se opět vrátili k Boudě."

Děti se do sbírání odpadků pustily s vervou sobě vlastní a brzy se začaly předhánět, kdo objeví větší úlovek. "Přestože jsme nacházeli převážně drobné obaly od sladkostí a nedopalky cigaret, ty ovšem ve velmi hojném počtu, mezi sesbíranými odpadky byly i větší kusy železa či pneumatika," doplnila Alena Mlčáková. "Díky dobré spolupráci s vedoucí Odboru životního prostředí Vlastou Horákovou jsme však tyto velké kusy odpadu nemuseli nosit nikam daleko a zanechali je na smluvených místech, odkud byl zajištěn svoz."

Po asi dvou hodinách poctivé práce na brigádníky čekala zasloužená odměna v podobě buřtů, které si opekli na zahradě u NZDM Bouda. "Děti si měly možnost společně pohrát, dospělí zase příjemně popovídat. Tím jsme mohli naší akci úspěšně uzavřít a rozejít se s dobrým pocitem do svých domovů," uzavřela Alena Mlčáková.