Hlavní stavební činností bude prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek.

„Stavba zasáhne i do turistické sezony a tak si vyžádá určitá omezení pro vodáky, ale nebude zakázáno splouvání řeky,“ konstatuje mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

Mapu a podstatné instrukce najdete na videu.

Pokyny pro vodáky při průjezdu Českým Krumlovem se dají shrnout do následujících bodů:

- dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků stavby
- respektujte značení
- nepřibližujte se ke stavebním strojům
- v rozestavěných úsecích nevystupujte na břeh
- nevyvazujte a neponechávejte lodě na staveništi

Na výjezdových komunikacích ze stavby bude po dobu stavby pravděpodobně zvýšená frekvence pohybu nákladních vozidel, zvýšená hladina hlučnosti a prašnosti, v letních měsících může práce provázet mírný zápach z vytěžené hmoty z řeky. Ovšem ze stavby samotné nevyplynou dopravní omezení pro běžnou dopravu a není plánován odklon dopravy.
Město Český Krumlov podle mluvčí kontinuálně jedná s Povodím Vltavy o minimalizaci případných negativních dopadů na život ve městě.