Dle aktuálního rozboru, který uskutečnili pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, byly právě ve Vojníkově překročeny limitní hodnoty u ukazatelů chlorofyl-a a průhlednost. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulou koupací sezónu je zde voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko.

Koupání zde hygienici nedoporučují zejména citlivým jedincům, tedy dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií nebo lidem s oslabeným imunitním systémem.

Na ostatních sledovaných místech je voda vhodná ke koupání. Ve vodní nádrži Lipno a rybníku Hejtman bez výhrad, v Orlíku na Radavě a v tábořišti Podolsko má pak voda mírně zhoršené vlastnosti. Jsou zde pouze mírně překročeny limitní hodnoty ukazatelů chlorofyl-a, průhlednost a přírodní znečištění.

Ve Staňkovském rybníku je zhoršená jakost vody a hygienici doporučují plavcům, aby se po koupání v tomto rybníku osprchovali čistou vodou. Pokud tak neučiní, mohly by se u některých vnímavých jedinců vyskytnout zdravotní obtíže.