V českokrumlovském týdeníku Jiskra se například vyjádřili členové výboru ZO KSČ Holubov a poslanci MNV Holubov:

„V současné době se různé skupiny osob snaží vyvolat v naší zemi neklid, rozvrátit pořádek, je napadáno socialistické zřízení, snaha naší společnosti po demokratizaci je zneužívána k výzvám proti socialismu, proti KSČ. Za aktivní účasti západních sdělovacích prostředků jsou organizovány různé manifestace, vyhlašovány výzvy ke stávkám. Rozhodně odsuzujeme všechny tyto snahy.“

Členové ZO KSČ, ZV ROH, SSM a hospodářského vedení provozu Jitona Český Krumlov:

„Odsuzujeme snahu o provedení vážného politického zvratu, jak o tom svědčí vývoj v některých oblastech našeho státu, ale i odvolání divadelních představení a jiné protispolečenské akce, které vytvářejí atmosféru rozbrojů a nepořádků v době, kdy celá naše společnost řeší naléhavé úkoly přestavby.

Chceme pracovat v klidné atmosféře bez emocí a protistátních vášní. Odsuzujeme politiku vyvolanou a koordinovanou západními sdělovacími prostředky a rozhodně se stavíme za přestavbu politiky tak, jak ji předkládá současné politické vedení.

Všechno naše další úsilí budeme směřovat na plnění vytyčených cílů součané přestavby hospodářského mechanismu. Potvrzujeme, že podpoříme politiku naší strany svědomitou prací a nenecháme si ničím narušovat naše politické přesvědčení.“

Materiály laskavě poskytl Státní okresní archiv Český Krumlov.