Změna, ale příjemná. Takovou zprávu si mohou s chutí přečíst obyvatelé Nových Dobrkovic, kteří už léta volají po nových asfaltkách, veřejném osvětlení a kanalizaci. „Dostali jsme třímilionovou dotaci na nové povrchy místních komunikací," sdělil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda s tím, že Dobrkovické čeká v tomto roce skutečně začátek změn. Začne se ovšem pravděpodobně z opačné strany této osadní části, než se původně zamýšlelo. To by ale nemělo ničemu vadit. „Nechali jsme vyprojektovat i vodovod směrem k domu s číslem popisným 66, odkud po povodni zmizela ze studny voda."

Další práce by se letos měly už týkat i slibované kanalizace. Ale nejen to. Jak už Deník minulý týden informoval, do konce února měla být hotova i kompletní studie Chvalšinské ulice, výpadovky z Českého Krumlova na Kájov. Skutečně se tak stalo a změn k lepšímu by se dobrkovičtí obyvatelé tak měli dočkat i v tomto případě, protože prakticky jinak, než z Chvalšinské se do Nových Dobrkovic z Krumlova dostat nedá. To se týká nejen motoristů, ale i pěších obyvatel Dobrkovic, kteří tudy směřují do města. Bezpečnější by měly být i přechody pro chodce v těchto místech.

„Původně jsem myslel, že by měly bezpečnost na přechodech posílit různá signalizační zařízení, ale podle dopravních inženýrů se ukazuje jakýkoliv takový doplněk jako kontraproduktivní. To, co přechody udělá bezpečnější je jejich osvětlení. Ale musíme nechat osvětlit všechny přechody, protože ve chvíli, kdybychom jeden vynechali, stal by se doslova smrtící pastí," shrnul Dalibor Carda.

Předělávky se dočká prostor před bývalým lomem, dnes sídlem Busparkingu a zázemí Českokrumlovského rozvojového fondu. Pro některé řidiče nepřehledná odbočka na Dobrkovice či z Dobrkovic už také doznala alespoň v inženýrské studii překreslení na bezpečnější prostor.