Omezení a potíže, které budou muset místní obyvatelé přestát, se však zdaleka nevyrovnají tomu, co mnohdy zažívali v době, kdy na jakékoli vylepšení svého životního prostoru dlouho netrpělivě čekali. Změna má souhrnný název: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí Nové Dobrkovice – západ.

„Právě v těchto dnech nabude právní moci rozhodnutí o umístění stavby a návazně na to bude v únoru podána žádost o stavební povolení na všechny části stavby," informovala včera Deník tisková mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Takto komplexní zásah 
s sebou ponese – kromě rekonstrukce již uvedených komunikací a inženýrských sítí – i modernizaci veřejného osvětlení a stavbu opěrných zdí vyplývajících ze svažité povahy místního terénu.

Podle harmonogramu, který sestavili Petr Pešek, vedoucí Odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, a Hynek Pazderka, technik investic ze stejného odboru, by mělo být v březnu vydáno stavební povolení. Město ve stejné době zahájí i zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce, s červnovým termínem podání. Na červenec je naplánován podpis smlouvy s vybraným uchazečem, který v srpnu zahájí stavbu.

Přípravy na tuto významnou investiční akci města, které byly zahájeny již před třemi lety, se neobešly bez komplikací. Potíž majetkoprávního charakteru, týkající se jednoho pozemku, který měl být též dotčen stavbou, vedla tehdy k rozdělení investice na dvě etapy – Dobrkovice východ a západ. Zatímco východní část byla dokončena už vloni v červnu, západ čekají práce letos na konci léta.