Dobrovolnické centrum v Českém Krumlově se stará o dobrovolníky, kteří jsou ochotni v nejrůznějších organizacích pomáhat zdravotně postiženým, seniorům, dětem a mládeži.

Vznik dobrovolnického centra, které spolupracuje s několika místními organizacemi, se připravoval několik let na základě potřeb vzešlých z takzvaného komunitního plánu sociálních služeb města. V minulém roce jeho rozjezd podpořilo prostřednictvím grantu město Český Krumlov.

V letošním roce však sdružení ICOS (informační centrum občanského sektoru), které provoz dobrovolnického centra zajišťuje, žádalo o podporu spolufinancování tohoto projektu marně.

„Dne 17. března jsme obdrželi dopis z městského úřadu, že naše žádost o grant na podporu dobrovolnického centra rada města odmítla,“ říká Tomáš Zunt, předseda sdružení ICOS.

„Pozoruhodné je, že zamítnutí naší žádosti je dle našeho soudu zcela v pravomoci zastupitelstva, rozhodně ne v pravomoci rady či úřadu. Zastupitelstvo má ovšem jednat o těchto grantech až ve čtvrtek 25. března.“

Město ovšem kontruje. Rozpočet není nafukovací, grantová peněžní podpora ze strany Českého Krumlova není jeho povinností, přesněji, na granty není právní nárok.

„Pro letošek byla prioritně vybrána určitá opatření, která definovaly koordinační skupiny v rámci komunitního plánování. Dobrovolnictví mezi prioritními opatřeními v tomto roce není,“ shrnula mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Projekt Dobrovolnictví společnosti ICOS podle mluvčí nezískal při hodnocení potřebný počet a dokonce minimální počet bodů, a proto nebyl doporučen ke schválení. Podle pravidel nelze ani postupovat jinak.

Administrátor ani členové hodnotících komisí nejsou navíc oprávněni poskytovat informace o skutečnostech souvisejících s procesem hodnocení žádostí. Administrátor má povinnost do 15 pracovních dnů od data rozhodnutí informovat všechny žadatele o přidělení nebo nepřidělení dotace.

„Systém finanční podpory města Český Krumlov je i přes veškeré námitky více či méně úspěšných žadatelů či vnějších pozorovatelů oproti jiným městům poměrně štědrý, a to i v době krize,“ doplnila mluvčí Augustinová.

Podle ní není možné, aby pokryl všechny požadavky. Letos podali žadatelé celkem 29 žádostí na podporu projektů za více než 10 milionů korun, celková výše požadovaných dotací činila 2,35 milionu, výše poskytnutelných dotací činí 1,1 milionu. Sedm projektů schválila přímo rada města, k patnácti projektům se bude dnes vyjadřovat zastupitelstvo města.

To, že město žádost o spolufinancování zamítlo či zamítne sice dostává centrum do složitější situace a některé již připravené programy se zřejmě pozastaví, ale ty již běžící budou beze změny pokračovat.

„Problém je v tom, že město podporuje aktivity, které nesouvisí s koncepčním rozvojem sociálních služeb. Navíc jsou do tohoto hodnocení zahrnuty například volnočasové projekty, které ale patří úplně do jiného grantového systému,” shrnul Tomáš Zunt.