Z politických stran zastoupených ve vedení města má ODS nejvíce mandátů (6), ale ne tolik, aby nemusela tvořit koalici s jinými stranami a sdruženími. Hlavní odpovědnost za vývoj města v posledních třech letech padá jakožto na vítěze minulých voleb ale právě na ODS.

Jak jste na tom s plněním předvolebních slibů? Pamatujete si je?
Není to tak dlouho, co jsme měli zasedání místní rady ODS a zrovna tato témata jsme tam asi tři hodiny probírali, které sliby se povedly, které ne a co je ještě potřeba udělat.

A co si tedy pamatujete?
Byla tam zásadní témata, která měl prakticky před volbami každý. Některá já sám ani za zásadní nepovažuji, nicméně díky tomu, že je jimi veřejnost masírovaná, tak se mezi ně dá počítat autobusové nádraží v Českém Krumlově. Tam si myslím, že je to v současné době rozjeté dobře a došli jsme k nějakému řešení, které je reálné.

Připravují se konkrétní kroky pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Dále byla v programech jak ODS, tak programového prohlášení rady města, dětská hřiště, oblast koupání pro místní obyvatele. V době krize je problém sehnat například na aquapark, nebo něco podobného, peníze, ale počítá se se vznikem Rekreační zóny na Horní Bráně.

Rozvojový fond také řeší podobná místa ke koupání v souvislosti s prohrábkou koryta Vltavy. Co bylo v možnostech, se v této oblasti udělalo.

Vím, že v souvislosti se slibovaným zpracováním různých regulačních plánů a zastavovacích studií některých částí města, do všeho vstoupila bývalá kasárna ve Vyšném, které město dostalo před třemi nebo skoro čtyřmi lety. Ale práce nebo úvahy, co s ním a jak toto území pojmout, ve vedení města dva roky stály. Proč?
Ono to nebylo jednoduché. Sám osobně si myslím, že se na tom dalo dělat rychleji a také jsem na to během jednání rady města dost často upozorňoval. Je to projekt, který tady nemá a neměl obdoby. A ještě dnes si tady plno lidí nedokáže představit, co všechno obnáší. Je to ohromné území.

Bude nutné zainvestovat několik desítek, možná stovek milionů do toho, aby toto území nějak vypadalo (například kanalizace). Dlouhou dobu jsme to před sebou hrnuli, ale v posledních týdnech byla stanovena komise rady, která si území kasáren vzala na starosti, jsou z toho konkrétní výstupy.

Co se týče další velké akce, prodeje pozemků na Míru, ta se podařila. Ovšem mluvil jsem v poslední době s lidmi, kteří tam žijí – prakticky nikdo tam nechce nový supermarket, ale spíše místa na parkování, bytové domy či park nebo něco obdobného. Nakonec se tam obchodní centrum stavět bude. Proč jste nevyslyšeli hlasy lidí?
Zabývali jsme se tím v městské komisi pro územní plánování, majetek a investice. Většina jejích členů byla proti pokračování bytové výstavby v těchto místech. Já osobně bych tam třeba bydlet nechtěl.

Nejde o to bydlet u silnice, ale bydlení od ruchu silnice oddělit…
Dole je silnice, nahoře jsou pozemky poddolované, čili tolik prostoru už by tam nezbylo. Myslím, že prostor bývalých kasáren ve Vyšném je pro bytovou výstavbu lepší. Proč zvětšovat sídliště Mír?

Hodně stran a politiků se před volbami ohánělo pomocí volnočasovému sportu hlavně řešením otázek kolem zimního stadionu. Vy jste prosazoval prodej soukromému investorovi, ale většina zastupitelů nakonec minulý týden ruku pro prodej buď nezvedla, nebo se zdržela hlasování. Stadion zůstává městu. Co s ním bude dál, podle vás?
Před více než rokem byla stanovena komise, která se problematikou stadionu zabývala. Nyní by měla v práci pokračovat a hledat městskou variantu. A myslím, že to bude poměrně složité, protože hlavním důvodem, proč jsme navrhli prodej, byly složité vlastnické vztahy a fakt, že město na rekonstrukci nemá dostatek financí.

Ostatní zastupitelé nebo radní, kterých jsem se ptal, tvrdí, že řešením by byly částečně dotační peníze a úvěr…
Je otázkou, zdali lidé, kteří hlasovali proti prodeji, budou ochotni zvednout ruku pro úvěr. Už v popisce jedné vaší fotky v novinách bylo napsáno, že se upřednostňuje pár stovek hokejistů, kteří si chodí občas zahrát hokej, před ostatními, kteří by peníze využili nebo potřebovali například jako finanční spoluúčast na opravu místních komunikací. Úvěr je jedno z řešení, kterému já zrovna moc nakloněný nejsem.

Berete výsledek hlasování jako svoji prohru?
Nejsem zapřisáhlý zastánce prodeje, ale kvůli nedostatku peněz na financování jsem doporučoval prodej soukromému investorovi, jako dobré řešení. Nové a jiné řešení určitě do půl roku na stole mít nebudeme.

Co se vám podle vás podařilo splnit a co ne?
Do funkce jsem šel rovnýma nohama; do něčeho, co jsem sice sledoval, ale realita poté byla jiná. Vím, že ohledně dopravy máme už jiné informace. Například dříve prosazovaný takzvaný Severní obchvat by určitě nebylo dobré řešení.

Možná by bylo krásné, ale stálo by to tolik peněz a přineslo tolik problémů, že by to bylo nereálné. Ohledně podpory podnikatelů se snažím je vyslyšet a umožnit vznik rozvojových projektů, jako autobusové nádraží, zimní stadion.

Je rozvoj a rozvoj. Někteří lidé, i členové ODS, kritizovali, jak a kdy se opravoval Lazebnický most. Vadil hluk, prach, načasování…
Rada a zastupitelstvo rozhodne, jak a kdy se to bude opravovat. Odbornější informace by nám měl dát městský úřad. Možná byla chyba v komunikaci s občany.

Ale byla tam dvě výběrová řízení na dodavatele. Nejdřív jedno, to se zrušilo a pak druhé. Tím se ale ztratil čas a opravy zasáhly do začátku sezony. Proč?
Stavba se udělala asi za 28 dní. První řízení jsme zrušili, protože jsme neměli záruky, že dodavatel by stavbu stihl opravdu ve slíbeném čase.