Český Krumlov – Je zde další ušlechtilý projekt, který se věnuje dětem. Nese název Den v KoCeRu (Komunitní centrum Rovnost, o. p. s.), probíhá od včerejška do dneška a je určen žákům 1. a 2. stupně Základní školy Kaplická. Projektový den je zaměřen především na praktické rozvíjení schopností a dovedností dětí.

Zhruba třicet dětí je rozděleno do tří skupin. Tyto skupiny posléze absolvují úkolovou a otázkovou hru v lesíku. Se skupinou deseti dětí procházejí vyznačeným okruhem dvě učitelky, které dětem pokládají otázky a zadávají jim různé úkoly. Děti tak odpovídají například na to, co do lesa nepatří či se učí zatloukat hřebíky do prkna. Druhou aktivitou je malování akrylovými barvami na plátno, nebo výroba vánočních ozdob. Děti prochází také seberozvojovou činností, jejímž cílem je pomoci jim, za využití her a práce ve skupině, při orientaci ve vlastním hodnotovém žebříčku. Zde si děti na velký krepový papír namalovaly svého dokonalého člověka. Postava byla z jedné poloviny muž a z druhé poloviny žena. K postavě měly děti připsat povahové vlastnosti, kterými by takový dokonalý člověk měl disponovat. Děti pojaly hru po svém, takže například dokonalý muž je fotbalista a měl by umět opravit auto. „Taky musí mít vousy jako můj táta a já, protože s těmi jsme krásnější," vysvětlil ochmýřený jedenáctiletý Robík Kodat, „určitě musí mít i svaly, vlasy a být aspoň trošku milý." „Podle mě by dokonalý člověk měl být chytrý, skvělý a hodný," doplnila dvanáctiletá Kristýna Oráčková.
Komunitní centrum Rovnost funguje v Českém Krumlově již od roku 2006 a navštěvují ho převážně romské děti. „Kromě volnočasových aktivit pro děti realizujeme také dvě sociální služby. Jsou to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA a Terénní program ZMĚNA, který je pro dospělé," přibližuje vedoucí KoCeRa Dagmar Turnhöferová.

V současné době připravuje centrum výstavu, kterou bude možné spatřit 22. listopadu v Městském divadle.
„Na akci vystoupí naše taneční soubory a představíme naši činnost, především pak výtvarné dílny. Představíme rovněž CD romských pohádek, které v češtině namluvily děti z našeho centra. Výstava bude prodejní a za vytěžené peníze podpoříme místní psí útulek," řekla Dagmar Turnhöferová.