Jak uvedla ředitelka Domácího hospice Jordán v Táboře Marie Sovadinová, z většiny benefičních akcí sloužících k financování provozu sešlo. „Hodně nám pomáhala veřejnost, když nám přispěla výtěžkem ze svých vlastních akcí,“ zmínila.

V nesnadné situaci letos fungování hospiců podpořil dar od Jihočeského kraje. Hejtman Martin Kuba navrhl navýšení pomoci o čtyři miliony pro sociální a zdravotnické služby, které pomáhají pacientům v terminálním stádiu. Každé obecně prospěšné společnosti tak kraj přidělil navíc půl milionu korun.

Prosadili změny

Lepší financování domácí hospicové péče se stalo tématem jednání komise pro zdravotnictví Rady Asociace krajů ČR, kde se jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi a hejtmance Plzeňského kraje Iloně Mauritzové podařilo se zástupci VZP vyjednat navýšení úhrady denní péče pro paliativní pacienty a prodloužit dobu její úhrady o dalších 15 dnů.

Od ledna by se měla tak nesnadná situace změnit k lepšímu. „Jde dvě změny. První je navýšení paušální částky za takzvaný agregovaný výkon při péči o paliativního pacienta a druhou změnou je prodloužení doby, kdy je péče o pacienta hrazena zdravotní pojišťovnou. Obě změny by měly mít pozitivní dopad na hospodaření terénní hospicové péče,“ podotkl hejtman.

0
Eva Špallová pomáhá rodinám se smířit s umíráním, rozloučit se a žít dál

Dílo se podařilo a od nového roku dojde k navýšení úhrady za mobilní hospicovou péči z 1648 na 1905 korun za den a současně se doba péče, po kterou bude kryto z pojištění, prodlouží z 30 dní na 45 dní.

„Vážím si všech, kteří pomáhají Jihočechům, aby mohli poslední chvíle života strávit doma s blízkými,“ vysvětlil Kuba, proč se zasadil o systémové změny.

Báječné zprávy

Podle ředitelů obecně prospěšných společností s touto tématikou jsou to báječné zprávy. „Je to velká pomoc, povzbuzení, je to takový moment, kdy si můžeme říct, že naše práce má smysl a můžeme dál pokračovat,“ kvitovala informace ředitelka Domácího hospicu Jordán v Táboře Marie Sovadinová.

Hospice ale stále zůstanou závislé na dárcích. Ideální situace by dle Sovadinové nastala, kdyby nemuseli shánět velké částky na celoroční provoz. „Těší nás, že si to pan hejtman vzal za své téma a výsledek jeho snažení dopadá na všechny mobilní hospice v republice. Navýšení úhrady je velká pomoc, protože naši pacienti péči potřebují bez ohledu na peníze,“ konstatovala.

Mobilní specializovaná paliativní péče, kterou domácí hospic poskytuje na Táborsku již 10. rokem stále není plošně hrazená ze zdravotního pojištění.
Pandemie koronaviru ovlivňuje i fungování domácího hospice

Dvojí podpora potěšila

Změny kvituje i ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše v Jindřichově Hradci Irena Kalná. „Je to velké povzbuzení do naší další práce. Mobilním hospicům to přinese větší finanční stabilitu a jistotu. Vážíme si aktivity pana hejtmana, který nezůstal jen u slibů, ale aktivně nás podpořil,“ komentovala.

Podpora podle Kalné přišla dvojí cestou. "Domácím hospicům ve svém kraji poskytl v závěru letošního roku dar ve výši  čtyři miliony, a to vedle každoročně vyhlašovaného krajského dotačního programu na rozvoj mobilní paliativní péče. Zároveň vyjednal zvýšenou úhradu s VZP, ze které budou mít benefit domácí hospice v celé republice. Chci na tomto místě poděkovat a jako Jihočeška jsem na svého hejtmana hrdá," poznamenala.

Limity na smrt jsou kruté

Z příznivých zpráv byl nadšený i ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Robert Huneš. „Péče o umírající je dlouhodobě podfinancovaná. S panem hejtmanem jsem o věci jednal a předal mu argumenty pro jednání s VZP. Těší mne, že ze změny budou mít užitek umírající a ti, kteří o ně pečují,“ reagoval.

Stávající omezení hrazené péče je podle něj kruté. „Domácí hospicovou péči to limituje, neboť pacient „musí“ do 30 dnů zemřít. Bylo by kruté jej po vyčerpání limitu v nejtěžších chvílích opustit. Proto o něj hospice pečují dále, ovšem již bez úhrady od pojišťoven. Úmrtí, podobně jako porod, nelze přesně plánovat. Prodloužení nesmyslného časového omezení je krokem správným směrem,“ uvedl Huneš.

Jak doplnila Markéta Guerra z Hospice sv. Jana N. Neumanna, do organizace patří dokonce čtyři domácí hospice, které poskytují služby na území kraje. "Iniciativu a hlavně úspěch pana hejtmana při jednání s VZP vítáme. Domácí hospicová péče je službou zdravotně-sociální a právě podpora té zdravotní složky státem byla dosud významně podhodnocená," zopakovala.

Významná pomoc a stabilizace

Konkrétní čísla dodal ekonom hospice Jiří Vavera. „U našich čtyř domácích hospiců musíme tuto ztrátu, letos více než ¾ milionu korun, dotovat z jiných zdrojů. Od příštího roku přinese 15procentní navýšení finančního příspěvku pojišťoven na tuto péči dalších půl milionu korun a zajistí stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost domácí péče poskytované neziskovými organizacemi," vysvětlil.

Pokud se navíc podaří u zdravotních pojišťoven vyjednat i prodloužení doby, kdy bude domácí hospicová péče pacientovi hrazena, všem poskytovatelům této služby se dále významně uleví. "U pacientů totiž dochází při dobře zajištěné domácí péči velmi často ke zlepšení hlavně jejich psychického stavu. Nedochází k uzdravení, ale doba života se může dobrým rozpoložením prodloužit," doplnila Markéta Guerra s tím, že pak nastává situace, kdy se překračují časové limity péče nastavené pojišťovnou a kdy tyto dny a někdy týdny zatím dotují domácí hospice z jiných zdrojů.

Platí to od ledna

 Jak potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová, navýšení úhrady poskytovatelů v segmentu domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu (odbornost 926) bude ze strany VZP realizováno od 1. ledna 2022. "Jedná se o výsledek diskusí se zástupci segmentu se záměrem podpořit tento segment z pohledu poskytování hrazených zdravotních služeb," konstatovala s tím, že VZP navýší hodnotu bodu pro odb. 926 na rok 2022 o 5 % nad rámec hodnoty bodu dle vyhlášky č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (dále jen „úhradová vyhláška na rok 2022“).

Jedná se o navýšení hodnoty bodu pro odb. 926 z 1,08 Kč dle úhradové vyhlášky na rok 2022 na hodnotu bodu 1,13 Kč. Toto navýšení by mělo znamenat cca 14% nárůst úhrady v segmentu odb. 926 oproti roku 2021. Toto navýšení bude realizováno úhradovými dodatky VZP ČR, které budou toto navýšení obsahovat.