Co obnáší hospicová péče a jak vypadá, můžete až do října zjistit na výstavce fotografií v českokrumlovské Městské knihovně. „Hospice jsou to nejlepší, co současná civilizace lidstvu přinesla,“ říká Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. „Nikdo dnes nemusí umírat v nesnesitelných bolestech.“

Lidem na Českokrumlovsku domácí paliativní péče zatím není dostupná, ale to se má do konce roku změnit. „Napnuli jsme síly a zakládá᠆me tady naše středisko, pobočku,“ říká Robert Huneš. „Ochráncem nám bude svatý Vít, jehož máme na logu pobočky. Tomuto mučedníkovi je zasvěcen i chrám v Českém Krumlově. Spolupracujeme rovněž s prelátem Václavem Píchou.“

Hospic má pro Krumlov již vybraný personál i místo, kde bude sídlo služeb. V současnosti prochází procesem registrace na krajském úřadě. „Zázemí vzniká díky spolupráci s městem v Lipové ulici na sídlišti Míru v prostorách bývalého dětského centra,“ přiblížil ředitel. „Nyní zázemí domácího hospice upravujeme, k dispozici již máme i pomůcky.“

Akční rádius a dosah služby bude zhruba do 30 kilometrů.To znamená, že pokryje prakticky celé Krumlovsko. V centru domácí hospicové péče se lidé dozvědí vše potřebné. Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kdy nemocní chtějí žít a dožít doma. Hospicový tým tvoří zdravotní sestry, ošetřovatelky, lékaři, sociální pracovník, psycholog i duchovní. Pomáhají s péčí, i specializovanou zdravotní, a jsou k dispozici 24 hodin denně. Rovněž zapůjčují kompenzační pomůcky.

„Domácí hospice umožňují pacientovi zůstat ve svém prostředí, které je mu nejmilejší,“ dodal Robert Huneš. „A psychosociálně nejvhodnější. O tomto tématu koluje spousta předsudků, třeba tato drobná výstava ty předsudky umenší. Budeme rádi za veškerou pomoc , podporu a ochranu. Budeme to potřebovat.“