Od posledního veřejného zasedání zaměřeného na domoradickou teplárnu se v jejím areálu mnohé změnilo.

„Upravili jsme to, co bylo připomínkováno krajským úřadem," vysvětluje akcionář, člen představenstva společnosti Carthamus, Jaroslav Mašek. „Šlo konkrétně o zpracování štěpky a také 
o problematiku vod, které se dnes již vrátily do všech studen v okolí. Ve všech těchto aktivitách jsme podlimitní a nepřekračujeme žádné stanovené hodnoty," dodává.

Teplárna má nyní největší zakrytovaný sklad biomasy v republice, o ploše jednoho hektaru. Co se týče maximálního omezení prašnosti a zápachu, investovala firma do nových opatření částky v řádu milionů korun. Jímaný prach dokonce peletuje a využívá jako palivo.

Poslední informace týkající se domoradické teplárny hovořily o rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, který zastavil provoz teplárny. Zeptali jsme se Jaroslava Maška, zda už zná společnost Carthamus odůvodnění tohoto rozhodnutí a jaké budou následovat další kroky.

„Odůvodnění známe. Jedná se pouze o procesní věci. Soud nezastavil provoz z důvodu znečišťování ovzduší ani zápachu, ani z důvodu, že bychom překračovali nějaké normy, které jsou spojeny s provozem teplárny," uvedl pro Deník s tím, že na odstranění zmíněných procesních nedostatků už spolupracuje společnost Carthamus s krajem. Vše má být odstraněno de facto v nejbližších hodinách, což je dobrá zpráva pro obyvatele Českého Krumlova, kteří jsou odběrateli tepla a teplé vody od domoradické teplárny.

„Naši zákazníci nemusí mít obavy z toho, že by nebylo dodáváno teplo a teplá voda. Z důvodů technických vůbec ne a z důvodů procesních bude vše brzy odstraněno," zopakoval člen představenstva společnosti Carthamus Jaroslav Mašek.