Žádných dlouhých odstávek se ale obyvatelé sídliště Mír bát nemusí.

„Míra tepelných ztrát na stávajícím potrubí je v současné době z pohledu životního prostředí jen těžko odůvodnitelná, proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci,“ říká předseda představenstva společnosti Jindřich Beznoska. „Snažíme se, abychom životní prostředí zatěžovali co možná nejméně, proto zmodernizujeme asi tři kilometry potrubí, čímž dojde ke značnému snížení tepelných ztrát. Obyvatelé se však žádných dlouhodobých omezení dodávek teplé vody obávat nemusí.“
Výměna potrubí se uskuteční mimo topnou sezonu a Doba omezení dodávek teplé vody je odhadována na jeden den. Konkrétní data budou včas oznámena.

Energoblok
Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Společnost CARTHAMUS v roce 2005 koupila tehdejší výtopnu a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy. www.carthamus.cz