„Za několik měsíců v Kaplici přibude k našemu domovu pro seniory a k službám chráněného bydlení také služba zvaná domov se zvláštním režimem,“ přiblížila ředitelka DpS Vladimíra Holczerová s tím, že kaplický domov pro seniory rozvíjí a zkvalitňuje sociální služby zejména na Kaplicku a Českokrumlovsku. „Naším cílem je nabídnout veřejnosti pestrou paletu služeb, abychom zajistili dalším generacím obyvatel moderní zázemí pro trávení spokojeného života.“

Klienti Chráněného bydlení Kaplice, na snímku s vedoucí chráněného bydlení Patricií Frnkovou (1. zleva), ředitelkou Domova pro seniory Kaplice Vladimírou Holczerovou (3. zleva) a asistentkou Danou Tichou (2. zprava).
Pomáhají jim, aby si dokázali pomoct sami. Právě o tom je chráněné bydlení

Přístavbu domova pro seniory do plánu investic pro sociální oblast v Jihočeském kraji zařadila Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast, vědu a výzkum a pedagožka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. „Jedná se o rozšíření o devět lůžek, přibudou čtyři dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj,“ upřesnila pro Deník.

Jde o místa s tzv. zvláštním režimem, tzn. pro seniorky a seniory s demencí a Alzheimerovou nemocí. „S touto přístavbou se bude zároveň rekonstruovat jídelna. Celá investice se bude realizovat z rozpočtu Jihočeského kraje a celkové náklady na stavební práce včetně rozšíření jídelny jsou předpokládány ve výši 43 milionů korun.“

Zdroj: Youtube

„Současná jídelna domova kapacitně nedostačuje pro společenské a kulturní akce, které se v domově konají,“ vysvětlila ředitelka Vladimíra Holczerová. „Zároveň domov nemá k dispozici dostatečný prostor například pro setkávání nebo školící akce zaměstnanců. Právě proto už v roce 2016 vznikl v projektové dokumentaci návrh na rozšíření jídelny do prostoru venkovní terasy. Jídelna bude sloužit i jako konferenční místnost, včetně veškerého technického vybavení, jako jsou projektory, řečnický pult atd.“

V nadstavbě budou dva samostatné funkční celky: jednak už zmíněný domov se zvláštním režimem, který bude poskytovat služby pro klienty s prohlubující se demencí, tzv. skupinovou péči, a také adekvátní zázemí pro Centrum aktivizačních činností.

V chráněném bydlení v Kaplici, v němž dostalo šanci postavit se na vlastní nohy čtrnáct lidí, oslavili první výročí.
V chráněném bydlení v Kaplici oslavili první výročí. Nechyběl dort, zpěv a tanec

„V současnosti Centrum aktivizačních činností působí ve dvou místnostech o rozměru 20,53 m2, respektive 30,29 m2, což pro skupinové aktivity klientů s kompenzačními pomůckami nejsou dostatečně velké prostory,“ upozorňuje Vladimíra Holczerová. „Místnosti se využívají multifunkčně – přestěhováním nábytku se z nich stává dílna nebo prostor pro bohoslužbu. Protože domov nedisponuje dalšími místnostmi pro tento typ aktivit, společenské akce nebo aktivity s více účastníky, jako je např. cvičení jógy, se odehrávají v různých zástupných prostorech: ve vstupní hale, na chodbách, venku na zahradě apod. Individuální aktivizace a terapie pak často na pokojích uživatelů. Právě proto bude část navrhované nadstavby budovy B využita pro prostory CAČ.“

V Centru bude oddělená modlitebna pro 15 až 20 návštěvníků bohoslužeb a liturgických obřadů, další místnost dostane vybavení pro fyzioterapii, ergoterapii a zázemím pro masáže, pedikúru a manikúru. „Zbylý prostor bude poté multifunkčně použitelný. Díky mobilním dělícím příčkám bude poskytovat soukromé zázemí pro jednotlivé terapie a aktivizační činnosti, poskytne ale i dostatečně velký prostor pro společenské události typu oslav narozenin nebo kulturních akcí s účastí veřejnosti, které se v domově pořádají.“ Tyto prostory budou fungovat jak pro uživatele domova pro seniory, tak i domova se zvláštním režimem.